SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 5. Petak, 6. veljače 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

3.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 46. sjednici održanoj dana 3. veljače 2004. godine donijelo je

PLAN
nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2004. godinu

I.

Planom nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kn. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Grad Novi Vinodolski provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana javnim prikupljanjem ponuda ili ograničenim prikupljanjem ponuda, a za nabavu roba, radova i usluga u vrijednosti do 20.000,00 kn izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Proračunska stavka

III.

Tijekom 2004. godine Grad Novi Vinodolski će pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:

R. br.

Opis nabave


Pozicija-konto


Iznos u kn

Procijenjena
vrijednost u kn

1.

Revizija projekta ulice Prisika

6530-4126

30.000,00

25.000,00

2.

Stručni nadzor nad gradnjom ulice Prisika

6540-4213

30.000,00

25.000,00

3.

Stručni nadzor nad gradnjom ulice Sopot

6565-4213

50.000,00

41.000,00

4.

Rekonstrukcija dijela ulice Povilska

6585-4213

100.000,00

82.000,00

5.

Izrada Glavnog projekta ulica po DPU Obala Petra Krešimira IV

6595-4123

190.000,00

155.000,00

6.

Stručni nadzor nad gradnjom ulice po DPU Obala Petra Krešimira IV

6605-4213

40.000,00

33.000,00

7.

Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete Gaj - Miletići

6645-4126

65.000,00

53.000,00

8.

Glavni projekt mrtvačnice i proširenja groblja u Novom Vinodolskom

6650-4126

190.000,00

155.000,00

9.

Stručni nadzor nad gradnjom potpornog zida groblja Novi Vinodolski

6665-4214

50.000,00

41.000,00

10.

Geodetsko - katastarske usluge

5710-3237
6735-3237

60.000,00
100.000,00

131.000,00

11.

Nabavka uredskog materijala

4090-3221

90.000,00

74.000,00

12.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

4190-3232

50.000,00

41.000,00

13.

Gradnja boćališta u Novom Vinodolskom

5488-4212

30.000,00

25.000,00

14.

Održavanje nekretnina u vlasništvu grada

5705-3232

190.000,00

155.000,00

15.

Sanacija na pomorskom dobru

5720-4214

150.000,00

123.000,00

16.

Usluga procjene vrijednosti nekretnina

7110-3237

30.000,00

25.000,00

17.

Nabavka uredske opreme i namještaja

7220-4221

40.000,00

33.000,00

IV.

Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provođenja nabave za nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kn donosi pročelnik nadležni upravni odjel uz suglasnost Predsjednika poglavarstva.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabava iz točke III. ovog Plana.

V.

Za provedene postupke nabave u Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/04-01/3

Ur. broj: 2107/02-03-04-3

Novi Vinodolski, 3. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

Proračunska stavka

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=57&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr