SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
10

15.

Na temelju članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 24. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene
zarade za rad vijećnika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Čavle

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje naknada troškova za rad i službena putovanja vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke, utvrđuje se u iznosima, kako slijedi:

brutto kuna

- vijećniku 1.200,00

- vanjskom članu radnog tijela Vijeća 260,00.

Naknada iz prethodnog stavka ovog članka isplaćuje se mjesečno.

Članak 3.

Vijećniku i članu radnog tijela Vijeća pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 4.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o određivanju naknade vijećnika, članova Poglavarstva te članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle od 27. ožujka 2003. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/5

Ur. broj: 2170-03-03-01-7

Čavle, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr