SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
10

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 24. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju naknade troškova za rad osoba
izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada troškova za rad predsjednika i dopredsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) te članova Poglavarstva Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- predsjedniku Općinskog vijeća u visini 2 brutto naknade troškova određenih za rad člana Općinskog vijeća,

- dopredsjednicima Općinskog vijeća u visini 1 brutto naknade troškova određene za rad člana Općinskog vijeća i 1 brutto naknade troškova određene za rad člana radnog tijela Općinskog vijeća,

- članovima Poglavarstva u visini 2 brutto naknade troškova određene za rad člana Općinskog vijeća i 2 brutto naknade troškova određene za rad vanjskog člana radnog tijela Općinskog vijeća.

Naknada troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka određena je posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno.

Članak 3.

Osim naknade iz članka 2. ove Odluke, predsjedniku i dopredsjednicima Općinskog vijeća te članovima Poglavarstva pripada i pravo na dnevnicu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu te naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 4.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o određivanju naknade vijećnika, članova Poglavarstva te radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle od 27. ožujka 2003. godine.

Članak 5.

Ova Odlukla stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/5

Ur. broj: 21709-03-03-01/8

Čavle, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr