SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA BAŠKA
Općina Baška

Općina Baška

1.

Temeljem članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96) i članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. siječnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o regulaciji prometa u mjestu Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način regulacije prometa, te javna parkirališta u mjestu Baška.

A) SEZONSKA REGULACIJA PROMETA

Članak 2.

Sezonska regulacija prometa primjenjuje se u mjestu Baška od petka uoči blagdana Uskrsa (»Veliki petak«), 00,00 sati do 15. listopada, 24,00 sata.

Članak 3.

Prometovanje, zaustavljanje i parkiranje vozila tijekom primjene sezonske regulacije prometa utvrđuje se kako slijedi.

I. Jednosmjerni promet određuje se u ulicama, odnosno dijelovima ulica, kako slijedi:

. Ulica Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice Prilaz kupalištu,

. Ulica Prilaz kupalištu, od Ulice Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira, te od skretanja u Frankopansku ulicu u pravcu i do samog ulaza u AC »Zablaće«,

. Ulica kralja Zvonimira, od križanja s Ulicom Prilaz kupalištu u pravcu i do Ulice kralja Tomislava,

. Ulica kralja Tomislava, od Ulice kralja Zvonimira u pravcu i do skretanja za ljetnu autobusnu postaju na Gruhu,

. Lošinjska ulica, od Ulice Stjepana Radića u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira i to samo za osobna vozila, motorkotače i mopede (zabranjeno za autobuse, kamione i kamp kućice),

. Ulica Zarok, od skretanja za Primorsku ulicu (TS) u pravcu i do Istarske ulice,

. Bodulska ulica, sjeverna strana (od Ulice Zarok u pravcu Istarske ulice),

. Zagrebačka ulica u pravcu i do križanja s Ulicom Stjepana Radića,

. Ulica Gruh u pravcu i do križanja sa Zagrebačkom ulicom,

II. Ograničeni dvosmjerni promet, u vremenu od 06,00 sati do 11,00 sati, određuje se u ulicama, odnosno dijelovima ulica, kako slijedi:

. dio Ulice kralja Zvonimira, od kućnog broja 89 do kućnog broja 98,

. dio Ulice Palada, od kućnog broja 34 do kućnog broja 87,

. dio Ribarske ulice, od kućnog broja 29 do kućnog broja 49.

U vremenu od 11,00 sati do 06,00 sati idućeg dana zabranjeno je prometovanje i parkiranje svim vozilima, uključujući i motorkotače i mopede, u zonama ograničenog dvosmjernog prometa iz prethodnog stavka.

Onemogućavanje prometovanja sprovest će se i postavljanjem fizičkih prepreka:

. u Ulici Emila Geistlicha, ispred ulaza u restaurant »Galeb«,

. u Ulici kralja Zvonimira ispred kućnog broja 89 i na križanju iste ulice s Ulicom kralja Tomislava,

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 87,

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 34,

. U Uskočkoj ulici, ispred kućnog broja 14 (Dom kulture),

. u Ulici Stari dvori, iznad ulaza u crkveno dvorište,

. na početku Vele rive.

Stalni pristup i prometovanje zonama ograničenog dvosmjernog prometa iz stavka 1. ove točke, dozvoljava se i omogućit će se:

. interventnim vozilima (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),

. vozilima za odvoz smeća,

. turističkom vlakiću,

. onima koji posjeduju vlastite parkirne površine ili garaže u zonama ograničenog dvosmjernog prometa iz stavka 1. ove točke,

. onima kojima Općinsko vijeće Općine Baška, na obrazloženi zahtjev, ako isti procijeni opravdanim, potvrdom to dozvoli.

III. Zabranjuje se prometovanje:

. autobusa i kamp prikolica Ulicom kralja Zvonimira, od križanja iste sa zaobilaznicom za Zarok (»Pešćivica«) u pravcu centra Baške, te Ulicom Zdenke Čermakove,

. svih vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t Ulicom kralja Zvonimira od križanja iste s Ulicom Ante Starčevića u pravcu centra Baške.

IV. Zabrana parkiranja i zaustavljanja za sva vozila određuje se u ulicama, dijelovima ulica i javnim površinama, kako slijedi:

. Ulica kralja Tomislava,

. Ulica kralja Zvonimira, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do skretanja u Ulicu Ante Starčevića,

. Ulica Prilaz kupalištu, do skretanja u Frankopansku ulicu,

. Ulica Stjepana Radića,

. Ulica Zarok,

. Ulica Zdenke Čermakove, desna strana u pravcu od kbr. 22 prema kbr. 2,

. Ulica Stari dvori, desna strana u pravcu od najmanjeg kbr prema najvećem kbr,

. Frankopanska ulica, od bungalova do Ulice Skopalj,

. Ulica Emila Geistlicha, od mosta do kbr. 60,

. Ulica Ante Starčevića,

. Ulica Skopalj,

. Zaobilaznica Baške,

. zone iz stavka 1. točke II. ovog članka,

. ispred fizičkih prepreka iz stavka 2. točke II. ovog članka.

V. Zone za pješake se određuju kako slijedi:

. Ulica Palada, od početka ulice do kućnog broja 34 (do Puntarske rive),

. Ulica Emila Geistlicha, od kućnog broja 1 do ulaza u restaurant »Galeb«,

. povijesna jezgra - stari dio mjesta Baška,

Zonama iz ove točke zabranjeno je prometovanje svim vrstama vozila, uključujući motorkotače, mopede i dr.

U zone iz ove točke omogućit će se pristup isključivo interventnim vozilima.

VI. Javno-prometne površine određene za parkiranje i zaustavljanje vozila (javna parkirališta) određuju se kako slijedi:

1. parkiralište »Gruh«,

2. predio »Zarok«, asfaltirani dio uz Velu plažu prema pročistaču,

3. ispred mosta za Zarok, uz Velu riku u pravcu Aqua- guna,

4. lijeva strana Ulice Prilaz kupalištu, kod križanja iste s Ulicom Emila Geistlicha, s desne strane hotela »Zvonimir«,

5. desna strana Ulice Prilaz kupalištu, od trafostanice do križanja iste s Ulicom Emila Geistlicha,

6. lijeva strana Frankopanske ulice, uz hotel »Corinthia II«,

7. Ulica Emila Geistlicha, desna strana, od križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu do i ispred celjskog odmarališta,

8. park iza hotela »Velebit«,

9. parkiralište »Kav«,

10. parkiralište kod Doma kulture,

11. Ulica kralja Zvonimira, desna strana, od Ulice Prilaz kupalištu do stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha,

12. Ulica Stari dvori, desna strana, u pravcu od Ulice kralja Tomislava prema i do ulaza u crkveno dvorište,

13. Ulica Zdenke Čermakove, lijeva strana, u pravcu od kućnog broja 22 prema kućnom broju 2.

Općinsko vijeće Općine Baška posebnom Odlukom određuje:

. koja od navedenih javnih parkirališta se naplaćuju, a koja su nenaplatna,

. uvjete natječaja temeljem kojega se parkirališta daju u zakup, odnosno koncesiju,

. organizaciju i način naplate parkiranja,

. organizaciju, način i uvjete uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila ili vozila bez parkirne karte, odnosno blokiranja i deblokiranja vozila, te premještanja napuštenih, tehnički neispravnih i neregistriranih vozila.

VII. Rezervirana parkirna mjesta za invalide određuju se kako slijedi:

. u Ulici kralja Zvonimira, od stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha do početka nogostupa - 3 parkirna mjesta,

. lijeva strana završetka Ulice Stari dvori, kod križanja iste s Ulicom kralja Tomislava, - 2 parkirna mjesta,

. u Ulici Prilaz kupalištu, iza hotela »Velebit« - 4 parkirna mjesta,

. svako naplatno parkiralište - 2 parkirna mjesta.

VIII. Obilježeni pješački prelazi određuju se:

. u Ulici Ante Starčevića, ispred skretanja u Ulicu Stjepana Radića,

. u Ulici Stjepana Radića, ispred kućnog broja 20 i na završetku iste ulice,

. u Ulici kralja Zvonimira, ispred skretanja u Ulicu Ante Starčevića, ispred križanja iste s Ulicom Prilaz kupalištu i Lošinjskom ulicom (kod zgrade osnovne škole), te kod stepeništa za Ulicu Emila Geistlicha,

. u Uskočkoj ulici, na kraju iste, ispred križanja s Ulicom kralja Tomislava,

. u Ulici kralja Tomislava, na početku iste (kod kućnog broja 1), te ispred križanja iste s Ulicom Stjepana Radića i Uskočkom ulicom,

. u Ulici Prilaz kupalištu, kod crkvice Sv. Marka i kod hotela »Corinthia«,

. na Pešćivici, na početku zaobilaznice za Zarok.

IX. Izbočine za smirivanje prometa postavit će se:

. u Ulici kralja Zvonimira, na propisanoj udaljenosti ispred obilježenog pješačkog prelaza kod zgrade osnovne škole,

. u Ulici Stjepana Radića, ispred križanja iste s Lošinjskom i Zgrebačkom ulicom,

. u Ulici Emila Geistlicha, između ulaza u AC »Zablaće« i mosta preko Vele rike - 4 komada u pravilnim razmacima, te na kraju iste ulice, ispred zgrade na adresi Zarok 88.

X. Ulicama i dijelovima ulica koje nisu navedene u točki I., te uz ograničenja iz točke II. ovoga članka, promet se odvija dvosmjerno.

XI. Na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba moguće je obavljati djelatnost organizacije i naplate parkiranja isključivo u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno uz pisanu suglasnost Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 4.

Tijekom primjene sezonske regulacije prometa u mjestu Baška, autobusi prometuju s ljetne autobusne postaje na parkiralištu »Gruh«.

B) REGULACIJA PROMETA IZVAN SEZONE

Članak 5.

Regulacija prometa izvan sezone u mjestu Baška primjenjuje se od 16. listopada, 00,00 sati do četvrtka uoči blagdana Uskrsa (»Veliki četvrtak«), 24,00 sata.

Članak 6.

U razdoblju iz članka 5. ne primjenjuju se članci 3. i 4. Ove odluke.

Članak 7.

U razdoblju iz članka 5. utvrđuje se sljedeće:

I. Jednosmjerni promet određuje se u ulicama, odnosno dijelovima ulica:

. Ulica Zdenke Čermakove u pravcu i do Ulice Prilaz kupalištu,

. Ulica kralja Zvonimira, od križanja s Ulicom Prilaz kupalištu u pravcu i do Ulice kralja Tomislava,

. Ulica kralja Tomislava, od Ulice kralja Zvonimira u pravcu i do skretanja za ljetnu auobusnu postaju na parkiralištu Gruh,

. Lošinjska ulica, od Ulice Stjepana Radića u pravcu i do Ulice kralja Zvonimira, samo za osobna vozila, motorkotače i mopede (zabranjeno za autobuse, kamione, kamp kućice i sl.).

II. Pješačke zone, odnosno zone zabranjene za prometovanje svih vrsta vozila, uključujući motorkotače i mopede, određuju se:

. u Ulici Emila Geistlicha, od kućnog broja 1 do ulaza u restaurant »Galeb«,

. u Ulici Palada, od kućnog broja 1 do kućnog broja 34 (do Puntarske rive),

. povijesna jezgra - stari dio mjesta Baška.

Onemogućavanje prometa će se sprovesti i postavljanjem fizičkih prepreka:

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 34,

. u Ulici Emila Geistlicha, ispred restauranta »Galeb«,

. u Ulici kralja Zvonimira, ispred kućnog broja 89,

. u Ulici Stari dvori, iznad ulaza u crkveno dvorište,

. na spoju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Palada.

U zone iz ove točke omogućit će se stalni pristup:

. interventnim vozilima (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i sl.),

. onima kojima Općinsko vijeće Općine Baška, na obrazloženi zahtjev, ako isti procijeni opravdanim, potvrdom to dozvoli.

Članak 8.

U razdoblju regulacije prometa izvan sezone autobusi prometuju sa zimske autobusne postaje u Ulici kralja Zvonimira - ispred kućnog broja 89.

C) ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Za Ulicu Palada, od kućnog broja 34 do kućnog broja 87, te za Ulicu Kricin, određuje se zabrana prometovanja vozilima čija ukupna masa prelazi 3,5 t tijekom cijele godine.

Članak 10.

Regulacija prometa utvrđena na način iz ove Odluke označit će se odgovarajućim prometnim znakovima, odnosno prometnom signalizacijom.

Članak 11.

Nadzor pridržavanja ove Odluke, uz prometnu policiju, može, a prema odluci Općinskog vijeća Općine Baška, obavljati prometna mladež ili neka druga ovlaštena služba.

Članak 12.

Vozila parkirana suprotno odredbama propisa o sigurnosti prometa i ove Odluke, vozila koja ometaju ili priječe normalan tijek prometa, prisilno će se ukloniti specijalnim vozilom - »paukom«.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o regulaciji prometa u mjestu Baška (»Službene novine« primorsko-goranske županije br.26/00, 04/02, 02/03, 14/03).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142-03-04-3

Baška, 29. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr