SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

8.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. siječnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima i
članovima radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/01) članak 3. mijenja se i glasi: »Vijećnik koji sudjeluje u radu na sjednici Općinskog vijeća ostvaruje pravo na 100 0nevnice iz članka 2. ove Odluke«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 121-01/03-01/01

Ur. broj: 2112/04-03-01-02

Skrad, 26. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=56&mjesto=51311&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr