SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

6.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. siječnja 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u akciji
»Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2004. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti Općine Skrad u ostvarivanju akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece«.

Članak 2.

Za ostvarenje Programa osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 7.500,00 kn za sljedeće namjene:

-nabava udžbenika za sve učenike prvog
razreda školske 2004./2005. godine 2.700,00 kn

- financiranje zdravstvene knjižice djeteta 300,00 kn

-poklon paketi za svu djecu predškolske i
osnovnoškolske dobi uz blagdan
Sv. Nikole 4.500,00 kn

Članak 3.

Navedene aktivnosti od općeg su značenja za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2004. godinu.

Članak 4.

Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa, Općina Skrad provedbu akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece« ostvaruje i kroz programe javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj skrbi.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 602-01/04-01/01

Ur. broj: 2112/04-04-01-01

Skrad, 26. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=56&mjesto=51311&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr