SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

2.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 23. siječnja 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2004. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Skrad i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Skrad.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2004. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 741.700,00 kuna i to:

-KUD Skrad - mješoviti pjevački zbor i
tamburaška sekcija 24.700,00

- Monografija o Skradu 10.000,00

-OŠ »Skrad« Skrad
- knjige nadarenim učenicima 4.000,00

- knjige za knjižnicu 3.000,00

- Dom kulture - adaptacija 700.000,00

Navedena sredstva služe za sufinanciranje materijalnih izdataka i drugih troškova.

Članak 3.

Općina Skrad će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organiziranju kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Skrad subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 4.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Skrad za 2004. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, za radove na crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Skradu i 9.000,00 kuna za financiranje izmjene stolarije kapelice u Planini Skradskoj.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi osobito su značajni za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2004. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nosiocima Programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 612-01/03-01/07

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 26. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=56&mjesto=51311&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr