SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

Općina Skrad

1.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00. i 59/01.) i članka 15. Statuta Općina Skrad (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa za 2004. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalni doprinosi 5.000,00 kn

2. Komunalne naknade 360.000,00 kn

3. Doprinosi za šume 150.000,00 kn

4. Naknade za groblje 30.000,00 kn

5. Dopunska sredstva 200.000,00 kn

6. Ostala sredstva proračuna 844.800,00 kn


U K U P N O A) 1.589.800,00 kn


B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 134.000,00 kn

2. Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete

- tekuće održavanje 12.000,00 kn

- razvoj objekata 5.000,00 kn

- iluminacija 3.000,00 kn

3. Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

- komunalni radnik 33.000,00 kn

- materijalni troškovi 5.000,00 kn

4. Deratizacija i dezinsekcija 8.100,00 kn

5. Zbrinjavanje otpada

- sanacija divljih deponija 20.000,00 kn

- staklena ambalaža 5.200,00 kn

6. Ljetno održavanje cesta 200.000,00 kn

7. Zimsko održavanje cesta 100.000,00 kn

8. Održavanje groblja 29.000,00 kn

9. Sufinanciranje vodovoda u ulici

Šiljar-II faza 100.000,00 kn

10. Sufinanciranje vodovoda na Tustom

Vrhu 50.000,00 kn

11. Popravak ograde na groblju u Skradu 10.000,00 kn

12. Odvodnja oborinskih voda u ulici

I. G. Kovačića 30.000,00 kn

13. Kapelica na Planini - izmjena stolarije 9.000,00 kn

14. Izgradnja aleje na groblju u Skradu 45.500,00 kn

15. Dom kulture Skrad - nastavak uređenja 700.000,00 kn

16. Prostorni plan uređenja Općine 86.000,00 kn

17. Geodetske usluge 5.000,00 kn


U K U P N O B) 1.589.800,00 kn


Ovaj Program donosi se za 2004. godinu. Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Skrad.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/03-01/39

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 26. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=56&mjesto=51311&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr