SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 3. Ponedjeljak, 26. siječnja 2004.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

Općina Punat

1.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Punat, na 29. sjednici održanoj 11. srpnja 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Programa »Ekološki zasnovan sustav
zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku«

Članak 1.

Usvaja se Program »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku sa financijskim planom za realizaciju istog (vidi prilog Programa: Studiju »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku od ožujka 2003. godine i Odluku Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk, broj: 42-S/1-03 od 28. travnja 2003. godine, koje čine njegov sastavni dio).

Članak 2.

»Ponikvi« d.o.o. Krk, Vršanska bb, Krk daje se suglasnost za zaduženje u svrhu realizacije Programa iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-03-3

Punat, 11. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr