SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD BAKAR
17

23.

Na temelju odredbe članka 31. Zakona o izvršvanju državnog proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02), članka 3. Naputka o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 154/02) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 4. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Hrvatske banke
za obnovu i razvitak

Članak 1.

Grad Bakar (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom o usvajanju financijskog plana za financiranje kapitalnih projekata u 2003. godini, Klasa: 011-01/02-01/03, Ur. broj: 2170- 02-01-03-4, u svoti od 1.000.000,00 kuna odnosno 133.090,85 EUR.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 1.000.000,00 kuna

Kamatna stopa: eskontna kamatna stopa umanjena za 3%

Vrsta kredita: kunski kredit s valutnom klauzulom

Rok povrata: 12 godina

Način otplate: poček od 3 godine uz jednake otplatne kvote

Naknada za odobrenje kredita: bez naknade

Instrumenti osiguranja: dvije bianco mjenice i zadužnica na 1.000.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osiguravaju se iz Proračuna Grada u iznosima godišnjih anuiteta iskazanih u EUR kako slijedi:

- u EUR -

Godina

Iznos anuiteta + kamata

2003.

836,83

2004.

1.996,36

2005.

1.996,36

2006.

1.996.35

2007.

13.024,49

2008.

12.858,31

2009.

12.691,77

2010.

12.525,40

2011.

12.359,05

2012.

12.192,84

2013.

12.026,31

2014.

11.859,96

2015.

11.693,58

2016.

11.527,39

2017.

11.360,86

2018.

11.194,31

UKUPNO

152.140,16

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 450-05/03-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-03-6

Bakar, 4. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr