SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD BAKAR
17

22.

Na temelju članka 42. stavka 1. i 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 67/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02), članka 33. stavka 4. Zakona o poreznoj upravi (»Narodne novine« broj 67/01) i Suglasnosti da Porezna uprava može objavljivati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih i gradskih poreza (»Narodne novine« broj 79/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o porezima Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 6/02 - pročišćeni tekst) u članku 30. dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:

»Poreznoj upravi Područni ured Rijeka za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih poreza koje obavlja za Grad Bakar, pripada naknada u iznosu od 50d ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se Financijska agencija - Podružnica Rijeka da naknadu iz st. 2. ovog članka obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/01-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-5/MS

Bakar, 8. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr