SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD BAKAR
17

21.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 29/01) i članka 10. Odluke o priključenje građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine« PGŽ broj 17/03), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 29. sjednici održanoj 8. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaćanju naknade za priključenje

Članak 1.

Vlasnik, odnosno korisnik građevine na području naselja Zlobin dužan je na ime priključenja građevine na opskrbu pitkom vodom platiti naknadu za priključenje u iznosu od 1.500,00 kuna.

Naknadu iz stavka 1. ove Odluke obveznik je dužan platiti u 4 (četiri) jednake rate u rokovima i na način utvrđen Ugovorom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-2/MS

Bakar, 8. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr