SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD BAKAR
17

20.

Temeljem članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01) i članka 3. stavak 2. Programa javnih potreba Grada Bakra na području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja (»Službene novine« PGŽ broj 31/03), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2003. godine donijelo je ovu

ODLUKU
o visini ekonomske cijene boravka djeteta
u Dječjem vrtiću »Bakar«

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« u iznosu od 1.450,00 kuna po djetetu mjesečno.

Članak 2.

Ekonomska cijena boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« utvrđena ovom Odlukom primjenjivat će se od 1. rujna 2003. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/01

Ur. broj: 2170-02-05-03-1

Bakar, 8. srpnja 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr