SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD BAKAR
17

19.

Temeljem članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), te članka 11. Odluke o ustrojstvu upravnog odjela Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 05/03 i 15/03), a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2003. godine donijelo je ovu

ODLUKU
o plaćama službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz Proračuna Grada Bakra

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 011-01/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-03-2/ES

Bakru, 8. srpnja 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 

Odluka o plaćama službenika i namješteni  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr