SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD BAKAR
17

18.

Na temelju odredbe članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02), članka 3. Naputka o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 154/02) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 4. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju financijskog plana
za financiranje kapitalnih projekata Grada Bakra
iz kreditnih sredstava u 2003. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se financijski plan i izvori financiranja kapitalnih projekata Grada Bakra koji će se financirati iz ostvarenih kreditnih sredstava u 2003. godini.

Financijski plan iz stavka 1. ovog članka obuhvaća sljedeće:

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/02-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-03-4

Bakar, 4. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing. str., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr