SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 3. Ponedjeljak, 26. siječnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

Općina Kostrena

1.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) a u svezi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2004. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« prijedlog kojeg je prihvatilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« na sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-2

Kostrena, 22. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr