SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
OPĆINA PUNAT
13

13.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 29. sjednici 11. srpnja 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o regulaciji prometa,
parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja
i prisilnom uklanjanju nepropisno parkiranih
vozila na području Općine Punat

Članak 1.

Članak 11. Odluke o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja i prisilnom uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na području Općine Punat (»Službene novine« broj 15/03) mijenja se i glasi:

»Cijena naplate parkiranja, s uključenim PDV-om, može najviše iznositi:

- za osobna i kombi vozila, 4 kune po satu, 25 kuna za cjelodnevno parkiranje i 600 kuna za mjesečnu parkirnu kartu,

- za autobuse uz ograničeno parkiranje na dva sata, 75 kuna po satu,

- za povlaštenu parkirnu kartu:

. za stanovnike, zaposlenike i iznajmljivače koji ispunjavaju uvjete iz članka 18. ove Odluke: 300 kuna za sezonsku kartu (250 kn za 2003. g.) i 100 kuna za mjesečnu kartu,

. za ustanove, tvrtke, obrtnike i druge osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 18. ove Odluke: 500 kuna za sezonsku kartu (400 kn za 2003.) i 150 kuna za mjesečnu kartu.«

Članak 2.

U članku 16. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vozila koja se zateknu na parkiralištu s neplaćenom parkirnom kartom, te vozila i druge naprave koja priječe korištenje parkirališta (zapriječen ulaz/izlaz na/sa parkirališta), koncesionar ima pravo blokirati i ukloniti upotrebom specijalnog vozila »pauk«, te naplatiti cijenu prema cjeniku za blokiranje, uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila.«

»Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. članka 16. postaju stavci 5., 6. i 7.«

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi fizičke osobe s prebivalištem na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (stanovnici) a nemaju mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu što dokazuju potvrdom Općine Punat (u pravilu se odnosi na staru jezgru i stambenu zgradu gdje je smještena ambulanta). Za ishođenje povlaštene parkirne karte potrebno je predočenje potvrde Općine Punat, osobne iskaznice i prometne dozvole.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u naselju Punat a koji rade na području gdje se obavlja naplata parkiranja, pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila. Povlaštena karta se izdaje na temelju potvrde Općine Punat za koju treba predočiti potvrdu poslodavca o radnom odnosu, osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu.

Do dvije povlaštene parkirne karte za vozila turista mogu ishoditi građani koji pružaju uslugu smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači) na području na kojem se obavlja naplata parkiranja a nemaju mogućnost parkiranja vozila turista u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu (u pravilu se odnosi na staru jezgru i stambenu zgradu gdje je smještena ambulanta). Povlaštena karta se izdaje na temelju potvrde Općine Punat za koju treba predočiti dokaz o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu.

Do dvije povlaštene parkirne karte mogu ishoditi ustanove, tvrtke i obrtnici (uključujući profesionalne ribare i vlasnike plovila za prijevoz putnika i turista) koje obavljaju djelatnost na području naplate parkiranja a nemaju mogućnost parkiranja na drugom prostoru u blizini poslovnog prostora ili plovila. Povlaštene karte se izdaju na temelju potvrde Općine Punat za koju treba predočiti dokaz o djelatnosti (izvod iz nadležnog registra ili obrtnicu) i dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora odnosno dokaz o korištenju veza u luci. Povlaštena karta izdaje se za registarsku oznaku vozila u vlasništvu ustanove, tvrtke i obrta, ali se može izdati i za vozilo u vlasništvu građana koje se koristi za potrebe poslovanja ustanove, tvrtke ili obrta.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi i druge osobe koje nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu (uz potvrdu Općine Punat).

Povlaštenu kartu mogu ishoditi invalidne osobe s tjelesnim oštećenjem od 80%, uz predočenje potvrde o invaliditetu.

Povlaštena parkirna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana.

Povlaštena parkirna karta nije prenosiva, jer se izdaje za određenu osobu i vozilo, osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima koja je na njihovo ime a za njihove goste.

Povlaštena parkirna karta izdaje se u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice koja mora biti istaknuta na vidljivom mjestu u vozilu.

Prihod od povlaštene mjesečne i sezonske parkirne karte je prihod koncesionara koji prodaje i izdaje povlaštene parkirne karte.

Povlaštene sezonske parkirne karte može izdavati, prodavati i prihodovati općina, s time da se u tom slučaju koncesionaru umanjuje koncesijska naknada za onoliko parkirnih mjesta koliko je izdano sezonskih povlaštenih karata.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-03-1

Punat, 11. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slavko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr