SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 2. Utorak, 20. siječnja 2004.
GRAD DELNICE
Grad Delnice

Grad Delnice

1.

Temeljem članka 4. st. 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 53. stavka 2. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica
za 2003. godinu

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2003. godinu sadrže:

* tablica u PDF formatu na kraju dokumenta

 

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 15.481.500 kuna i izdaci u iznosu 15.481.500 raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u iznosu od 15.481.500 raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/77

Ur. broj: 2112-01-03-04

Delnice, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

Izmjene i dopune proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr