SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

144.

Na temelju članka 87. stavak. 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine broj 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na sjednici od 20. prosinca 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine broj 28/05, 32/05, 38/05, 23/06, 39/06 i 43/06), u glavi I, točki 29., koja se odnosi na Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, riječi »Gordana Mufić«, zamjenjuju se riječima »Jure Pavlinić«.

II.

Utvrđuje se da je Gordani Mufić s danom 31. kolovoza 2006. godine prestao mandat u Školskom odboru zbog gubitka statusa učenika Škole djeteta kojem je roditelj.

III.

Novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke I. ove Odluke - Juri Pavliniću, mandat traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/100

Ur. broj. 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=00001&odluka=144
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr