SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

142.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94), članka 9.a) stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 11/97), članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 8. pročišćenog teksta Pravilnika okriterijima za odabir programa javnih potreba u području prosvjete, kulture, sporta i tehničke kulture koji će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 20. prosinca 2006. godine donijela

PROGRAM
javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2007.
godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PROSVJETI

1. Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i umijećima 270.000,00

1.1. Centar za odg. i obraz. Rijeka Državni sportski susreti učenika TEŠ i PH u plivanju 12.000,00

1.2. DND Rijeka Županijsko natjecanje MČO 12.000,00

1.3. DND Rijeka »Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje« 7.000,00

1.4. DND Rijeka 14. smotra »Radost, igra i stvaralaštvo djece« 5.000,00

1.5. Pučko otvoreno učil. M. Lošinj Sudjelov. učenika na natjec. u Varaždinu 6.000,00

1.6. Centar tehničke kulture Županijsko natjecanje iz informatike u 2007. godini 40.000,00

1.7. Udruga RICLIO Natjec. učenika OŠ - »Ča je ča?« 4.000,00

1.8. Društvo matematičra i fizičara Natjecanje iz matematike i fizike 10.000,00

1.9. Hrvatska matica iseljenika Literarni natječaj za djecu hrvatskih iseljenika 4.000,00

1.10. OŠ i SŠ kojima nije osnivač PGŽ Natjecanja i smotre prema vremeniku Agencije 170.000,00

2. Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost 290.000,00

2.1. Centar za odg. i obrazov. Rijeka Izd. šk. lista »Učkarić« i izr. udžb. i dr. za int. upotr. 7.000,00

2.2. Osnovna waldorfska škola Proj. »Ozdravljujuća škola« i tradic. zanim. Rijeke i okolice 10.000,00

2.3. OGŠ »Aleksandra Jug Matić« Nosač zvuka »Dječje pjesme Josipa Kaplana« 8.000,00

2.4. SGŠ »Mirković« Opatija Program »Veliki i mali za Opatiju« 7.000,00

2.5. Društvo »Naša djeca« Rijeka Eko-škola MČO, izložbe, proj. »Dan obitelji«, kazal. »Šufit« 20.000,00

2.6. Društvo »Naša djeca« Mali Lošinj Programske aktivnosti (4 različita programa) 9.000,00

2.7. Društvo »Naša djeca« Opatija Posjet djeci Italije i proj. »Djeca i slobodno vrijeme« 9.000,00

2.8. Dječji zbor »Zvona Viškova« Sudj. na festivalima i org. humanit. koncerta 3.000,00

2.9. Dječji zbor »Halubajčići« Sudj. na festivalima i manifestacijama 3.000,00

2.10. Dječji pjevački zbor »Mići Boduli« Izdavanje nosča zvuke »Lipa mala« i obilj 15. obljet. 5.000,00

2.11. KČS Grobnišćine Suradnja s OŠ - literarni i likovni radovi 3.000,00

2.12. KČS »Ljubo Pavešić« Programske aktivnosti (3 programa) 7.000,00

2.13. Kazališna radionica »Malik« Programske aktivnosti (4 projekta) 8.000,00

2.14. Dječja plesna radionica M Glazbeno-scenski projekt »Petar Pan« 4.000,00

2.15. Dj. plesna skupina »Povero Keko« Programske aktivnosti 4.000,00

2.16. Udruga »Halubajke« Rad sa škol. djecom kroz udr. mažoretkinja 3.000,00

2.17. Udruga »Ča« Kastav Predstava i radioemisija 4.000,00

2.18. Akademija primijenjenih umjetnosti Međunarodna razmjena izložaba 5.000,00

2.19. Udruga »Leonardo« Tri edukacijska projekta 8.000,00

2.20. Udruga »Eko art - bio art« Ekološka edukativna slagalica 6.000,00

2.21. Udruga RI-GLAS Debata - javni govor 4.000,00

2.22. Ud. nastav. povijesti RICLIO Programske aktivnosti i tiskanje biltena 8.000,00

2.23. Udruga »Zlatni rez« Radionice iz prirodoslovlja i matematike 5.000,00

2.24. Udr. socijal. pedagoga PGŽ Program »Trening socijalnih vještina« 4.000,00

2.25. Udr.defekt.socij. pedagoga PGŽ Projekt »Kako do dobrih odnosa - zdravlja i...« 4.000,00

2.26. Centar za ranu interv. »Okolo naokolo« Projekt »Moj posebni prijatelj« 5.000,00

2.27. Centar za zdravo odrast. »Idem i ja« Kampanja za prava djece i mlad s pos. potr. 5.000,00

2.28. Centar za kulturni turizam KORAKI Edukativne radionice 6.000,00

2.29. Društvo matematičra i fizičara Tiskanje almanaha društva 7.000,00

2.30. Društvo matematičra i fizičara Organizacija riječkog dijela Festivala znanosti 12.000,00

2.31. Društvo za razumij. znan. u javn. Projekt »Nebo na poklon« 5.000,00

2.32. Hrvatsko filološko društvo Rijeka Izdav. časop. »Riječ« i izd. knjige »Pomorski leksikon« 8.000,00

2.33. Psih. savjet. za SŠ (Dr. Kandare) Pružanje individualne psihološke pomoći 20.000,00

2.34. Klub mladih »Masido« - Kastav Predavanja, razgovori i radionice 3.000,00

2.35. »Plavi svijet« - Inst. za istr. mora Osn.grupe za biol. mora te obn. post. i oprem.centra 5.000,00

2.36. PPP »Lijepa naša« Program međunarodnih eko-škola s podr. PGŽ 20.000,00

2.37. Centar za kulturu Grada Krka Mala staroslavenska akademija »Dr. A. Mahnić« 4.000,00

2.38. Grad dr. Crv. Križa N. Vinodolski Likovna radionica 5.000,00

2.39. Zajed. društv. Crvenog križa PGŽ Škola u prirodi za djecu i mladež PGŽ 4.000,00

2.40. Mjesni odbor Draga Mala škola glagoljice 2.000,00

2.41. Općina Omišalj Projekt »Romi u zajednici« 5.000,00

2.42. Grad Rab Likovni program za djecu i odrasle 4.000,00

2.43. MZOŠ i Odsjek fonetike FFZ Govornička škola 7.000,00

2.44. Ured državne uprave Upisni postupak u I. r. OŠ šk. 2007./08. god. 5.000,00

3. Potpore za sručna usavršavanja 190.000,00

3.1. Marco Graziani Majst. tečaj viol. u Austriji i sudj. na Umjet. ljet. akad. 6.000,00

3.2. Daniel Božičević Majstorski seminar violine Hrv. gl. mladež) 1.500,00

3.3. Daniel Božičević Majstorski seminar violine (Udr. Clavis) 1.500,00

3.4. Daniel Božičević Seminar iz violine - Medulin 1.500,00

3.5. Daniel Božičević Seminar iz violine - Poljska 1.500,00

3.6. Natalija Mihelčić Zimski seminar iz violine 2.000,00

3.7. Natalija Mihelčić Seminar iz violine - Medulin 2.000,00

3.8. Natalija Mihelčić Tečaj iz violine UzmaH-Hvar 2007 2.000,00

3.9. Matej Mihelčić Seminar iz violine - Medulin 2.000,00

3.10. Matej Mihelčić Zimski seminar iz violine 2.000,00

3.11. Matej Mihelčić Tečaj iz violine UzmaH-Hvar 2007 2.000,00

3.12. Sara Muratovich Međunarodna ljetna šola UzmaH-Hvar 2.000,00

3.13. Fabio Jurić Međunarodna ljetna šola UzmaH-Hvar 2.000,00

3.14. Emilia Giacometti Međunarodna ljetna šola UzmaH-Hvar 2.000,00

3.15. Ana Dražul Koncert. usavrš. iz glasovira i klavirski recital 10.000,00

3.16. Grigor Kezele Stručno usavršavanje u SAD 15.000,00

3.17. OGŠ »Mirković« Opatija Edukativni koncerti - predavanja 5.000,00

3.18. Akademsko politehničko duštvo Edukacija mladih o eko-problemima 8.000,00

3.19. MIPRO hrvatska udruga Savjetovanje »Računala u obrazovanju« 15.000,00

3.20. Centar tehničke kulture Eduk. prof. inform. u OŠ i SŠ - ažur. web str. 15.000,00

3.21. Centar tehničke kulture Eduk. prof. inform. u OŠ i SŠ - kvalit. administr. 15.000,00

3.22. Centar tehničke kulture Rad s darovitim učenicima za informatiku 5.000,00

3.23. Forum za slobodu odgoja Programske aktivnosti (pet programa) 10.000,00

3.24. POU »Korak po korak« Stručno usavrš. učitelja razredne i predmetne nastave 15.000,00

3.25. Društvo matematičra i fizičara Organizacija znanstvenih kolokvija 10.000,00

3.26. Hrvatsko filološko društvo Rijeka Organizacija međunarodnog skupa slavista 5.000,00

3.27. Udruga »Zlatni rez« Organiz. 2 međunarod. konfer. za nastavnike 7.000,00

3.28. Hrvat. udr. HUPE Rad podružnice u Rijeci 5.000,00

3.29. Udruga »Zdravi put« Lovran Edukacija o problemu ovisnosti 7.000,00

3.30. Udruga »Mentro« Edukacija o zdravoj mladeži i dobrom roditelj. 3.000,00

3.31. Udr. za razvoj ekolog. i energet. Predavanja na pripremnom tečaju 2.000,00

3.32. KVK »Liburnija film« Sudj. članova u »Školi medijske kulture« 3.000,00

3.33. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Industrijska baština - Predavanje srednjoškolcima 5.000,00

4. Potpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci 450.000,00

4.1. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Programi Zaklade 410.000,00

4.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Rad studentskih udruga 40.000,00

5. Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci 220.000,00

5.1. Veleučilište u Rijeci Izdaavačka djelatnost 45.000,00

5.2. Ljubica Štambuk Program MATHEMATICA u nastavi Matematike 15.000,00

5.3. HAZU Zagreb Priloz za povijest PGŽ-Povijest školstva dio I. 120.000,00

5.4. HAZU Zagreb Znanstveni skup »Dani Franje Račkog« 10.000,00

5.5. Teologija u Rijeci Programske aktivnosti (šest programa) 30.000,00

6. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 100.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

1. Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 340.000,00

1.1. Savez škol. sportskih klub. PGŽ Sportski rekviziti za redovno održavanje utakmica 15.000,00

1.2. Skijaški savez PGŽ - Delnice Oprema za elektron. mjer., startni sat, rampa 30.000,00

1.3. Streljački savez PGŽ - Rijeka Sustav elektron. ocijenjivanja SIUS - ASCOR 931 10.000,00

1.4. Streljački savez PGŽ - Rijeka Malokalib. puška za strijelca - invalida reprezentat. 15.000,00

1.5. Taekwondo savez PGŽ - Rijeka Tatami strunjača 15.000,00

1.6. Kl. sinkro. pliv. »Primorje AM« - Rka Daskice, podvodni zvučnici 10.000,00

1.7. Plivač. kl. »Primorje CO« - Rijeka Oprema: pl. odjela, naočale, sat 13.000,00

1.8. Veslački klub »Jadran« - Rijeka Ergometar (4 kom.) za teretanu 10.000,00

1.9. Veslački klub »Jadran« - Rijeka Veslački čamac bez kormilara 15.000,00

1.10. Veslač. klub »Glagoljaš«-Omišalj Čamac (3 kom.), sprava za teretanu (2 kom.) 20.000,00

1.11. Atlet. kl. »Kvarner Autotrans«-Rka Sportske sprinterice (100 pari) 8.000,00

1.12. Gimnastički klub »Rijeka« -Rijeka Akrobatska staza, muške ruče, pomoć.strunjače 15.000,00

1.13. Orijent. klub »Ris«- Delnice Mjerna oprema za crtanje orijent. Karata - TLM 300 3.000,00

1.14. Orijent. klub »Ris«- Delnice Prezentacijska oprema - Optoma EP 747 9.000,00

1.15. Orijent. klub »Lokve« - Lokve Crt. orijent. karata »Dvorske draga« i SI stan. i softvera

za natjec. 5.000,00

1.16. Jedriličarski klub »Istra« - Lovran Nabava jedrilice klase »laser« 10.000,00

1.17. Jedrilič. klub »Galeb« - Kostrena Obnova i nabava jedrilice klase optimist, laser 10.000,00

1.18. Jedriličarski klub »Plav« - Krk Jedrilice klase »Laser 4.7« 10.000,00

1.19. Jedriličarski klub »3. maj« - Rka Nabava novih jedara, jedrilice optimist i laser 10.000,00

1.20. Jedriličar. klub »Oštro« - Kraljevica Nabava, montaža motora za klubsko plovilo 11.000,00

1.21. Sportsko društvo »Vihor« - Baška Jedrilice klase »Laser 4.7« 10.000,00

1.22. Sp. rib. udruga »Čabranka« - Čabar Oprema za disciplinu casting 5.000,00

1.23. Košarkaški klub »Uskok« - Rka Pomoćne košark. konstrukcije, koš. lopte, dresovi 5.000,00

1.24. Muški odbojkaški kl. »Rijeka« Teleskopske prepone, odbojkaške lopte 5.000,00

1.25. Odbojkaški klub »Srdoči« - Rijeka Elektronski semafor, stupovi, mreže 5.000,00

1.26. Klub odbojke na pijesku - Rijeka Mreže, stupovi, pijesak, lopte 8.000,00

1.27. Ženski šah. klub »Lucija« - Rijeka Šahovske garniture (10 kom.), dig. satovi (10 kom.) 2.000,00

1.28. Šahovski klub »Rijeka« - Rijeka Oprema: šahovski satovi, ploče, figure 2.000,00

1.29. Šahovski klub »Goran« - Vrbovsko Prijenosno računalo za šahovske simulacije 4.000,00

1.30. Streljač. klub »Lokomotiva« - Rka Komplet elektronskog uređaja (meta), strelj. opr. 10.000,00

1.31. Streljački klub »Mali Lošinj« Oprema za školu streljaštva 4.000,00

1.32. Šport. streljač. kl. »Dub« - Malinska Zračna puška (2 kom.) - međunarodni program 10.000,00

1.33. Stolnoteniski klub »Rijeka« Stol i robot za st. tenis 4.000,00

1.34. Stolnot. šp. kl. »Petehovac« - Delnice Stolnoteniski stol (2 kom.) i oprema 8.000,00

1.35. Stolnotenis. klub »Bajer« - Fužine Sudački semafor, oprema 5.000,00

1.36. Sp. ribolov. klub »Jadran« - Opatija Mašinice, štapovi, stalci za ribolov 3.000,00

1.37. Športsko društvo »Mlin« - Plešce Ručna kosilica, motorni trimer za uređenje terena 3.000,00

1.38. Planin. orjent. kl. »Torpedo« - Rka Elektronski čip (30 kom.) 3.000,00

2. Organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša 580.000,00

2.1. AK »Kvarner Autotrans« - Rijeka Finale kupa Hrvatske za juniore i juniorke 5.000,00

2.2. AK »Kvarner Autotrans« - Rijeka Međunarodni juniorski atlet. miting »Rijeka 2007« 25.000,00

2.3. Pliv. kl. »Primorje CO« - Rijeka PH za kadete i jun., Međ. miting »Primorje 2007« 20.000,00

2.4. Pliv. kl. »Primorje CO« - Rijeka Pripreme za Europ. igre mladih, SP i EP, EP junio. 30.000,00

2.5. Veslač. klub »Glagoljaš« - Omišalj V. međ. reg. osmeraca »Memorijal Boris Polić« 15.000,00

2.6. Veslački klub »Jadran« - Rijeka Kvarnerska regata - Bakar, Regata Sv. Vid - Rijeka 15.000,00

2.7. Jedriličarski klub »Istra« - Lovran Međ. regata kl. optimist »Medveja 2007« (do 15 g.) 8.000,00

2.8. Jedrilič. klub »3.maj« - Rijeka Međunarodna regata »Primorska 2007« 8.000,00

2.9. Jedrilič. klub »3.maj« - Rijeka Program priprema kadeta, juniora (optimist, laser) 8.000,00

2.10. Jedrilič. klub »Opatija« - Opatija Međun. »Cup Opatije 2007«, ženske,muške posade 8.000,00

2.11. Jedrilič. klub »Opatija« - Opatija Međunarodni »Carneval cup 2007«, za kl. optimist 8.000,00

2.12. Jedrilič. klub »Galeb« - Kostrena Fužinarska regata 2007 za klasu optimist, laser 5.000,00

2.13. Jedrilič. klub »Galeb« - Kostrena Pripreme sportaša 18.000,00

2.14. Jedrilič. klub »Oštro« - Kraljevica Kraljevička regata za klasu optimist i europa 5.000,00

2.15. Vaterpolo klub »Primorje EB« - Rka Pripreme sportaša 8.000,00

2.16. Vaterpolo klub »Lošinj« - M. Lošinj Međunarodni turnir U 16 »Dobri dupin« 8.000,00

2.17. Kl. sinkr. pliv.»Primorje AM« - Rka Pripreme natjecateljske ekipe 8.000,00

2.18. Kajak klub »Rab« - Rab Međunarodna kajak regata »Rab 2007« 6.000,00

2.19. Gimnastički klub »Rijeka« Pripreme sportaša (svih kateg.), A, B, C program 18.000,00

2.20. Nogom. klub »Riječina« - Dražice XII. memorijalni turnir Bruno Ban 2007 (10, 11 god.) 5.000,00

2.21. Ženski nogom.kl. »Jack pot«- Rka 2. međ. malonog. turnir »Sv. Nikola« (ž) - Kraljevica 3.000,00

2.22. Nogomet. kl. »Pomorac« - Kostrena Memorijalni turnir »Egon Polić« (stariji pioniri) 7.000,00

2.23. Rukom. kl. »Matulji 2001« - Matulji IV. međ. turnir »Kup Mediterana 2007« (ml. kateg.) 10.000,00

2.24. Rukom. klub »Kostrena« 3. međ. turnir u malom rukometu »Kostrena open« 2.000,00

2.25. Skijaški savez PGŽ - Delnice Župan. natj. u ski-trčanju, alp. ski, ski-roleri, biatlon 50.000,00

Državna prven. u ski-trč., alp. ski., biatlonu, snowb.

Memorijal i maraton mira - Mrkopalj

Međ. natj. »Platak open ski sprint 07« (sve kateg.)

Međ. natj. »Grobnik open ski roll 07«- ski roleri

FIS slalom (Jadranski slalom za seniore-ke)

2.26. Skijaški savez PGŽ - Delnice Pripreme reprez. PGŽ ml. kat. u ski trčanju - Pripreme

FIS juniorske ekipe alpinaca 30.000,00

2.27. Skijaški savez PGŽ - Delnice Pripreme mladih talentiranih skijaša - pripreme za

olimpijske kandidate i perspektivne juniore i kad. 30.000,00

2.28. Puč. boćarski kl. »Sv. Rok«- Klana »Boće open« - Klana 07- međun. turnir boć. parova 6.000,00

2.29. Boćar. klub »Zagon« - Ledenice Turnir u boćanju - 10-ta godišnjica Kluba 4.000,00

2.30. Pojedinačno PH za kadete i juniore 4.000,00

2.31. Kuglački klub »Mlaka« - Rijeka Izborna natj.i pripreme za kadetsku

reprezentaciju 4.000,00

2.32. Izborna natj.i pripreme za seniorsku

reprezentaciju 4.000,00

2.33. Košarkaški klub »Uskok« - Rijeka PH za mlađe kadete 5.000,00

2.34. Međun. koš. turnir povodom 10-te

godišnjice Kluba 5.000,00

2.35. Košarkaški klub »Opatija« VIII. međ. memor. turnir »Marino Cvetković« - Dani koš. 5.000,00

2.36. Koš. klub »Kvarner 96« - Rijeka Alpe - Adria kup 4.000,00

2.37. Hrv. košar. kl. »Primorje« - Rka Međunarodni turnir (mlade kategorije) 3.000,00

2.38. Muški odbojkaški klub »Rijeka« Međunarodni turnir »Trofej Rijeka« 5.000,00

2.39. Klub odbojke na pijesku »Rijeka« Međunarodni turnir »Dani sporta Crikvenica 2007« 3.000,00

2.40. Bicikl. klub »Rijeka« - Rijeka Međunarodna juniorska utrka »Memorijal Zambelli« 5.000,00

2.41. Bicikl. klub »Rijeka« - Rijeka Brdsko biciklističko PH, »Trofej Učka« 4.000,00

2.42. Brd.-bicikl. klub »Marin« - Lovran Org. sportskih manifestacija u 2007 3.000,00

2.43. Brd.-bicikl. kl. »Kvarner« -Viškovo 8. Eco bike maraton »Platak 2007« 3.000,00

2.44. Brd.-bicikl. kl. »Kvarner« -Viškovo Utrka 10. Rokova xc Klana 3.000,00

2.45. Strelj. kl. »Kvarner« - Kukuljanovo PH u gađanju letećih meta (parni trap) 4.000,00

2.46. Streličar. kl. »3 D Croatia« - Prezid Hrvatski Kup 3D, PH u FIELD-u 6.000,00

2.47. Streljački savez PGŽ - Rijeka PH u disc.: serijska, standard, poluaut.,7.62 puška 12.000,00

2.48. Orijentacijski klub »Ris« - Delnice Međun. orijenacijsko natj. »Croatia open« (Delnice) 20.000,00

2.49. Orijentac. kl. »Lokve« - Lokve 2. prvenstvo Lokava i pripreme članova reprezentacije 4.000,00

2.50. Plan.orijen. kl. »Torpedo« - Rka Kup Hrvatske u orijentacijskom trčanju 3.000,00

2.51. Triatlon klub »Rival« - Rijeka Prvenstvo Hrvatske u olimpij. triatlonu (Rka-Preluk) 4.000,00

2.52. Stolnoteniski športski klub

»Petehovac«- Delnice PH za mlađe kadete i juniore (momčadsko) 5.000,00

2.53. Pripreme sportaša (ljetni kamp) 5.000,00

2.54. Hrvački klub »Rijeka Belveder« Županijska liga hrvača 3.000,00

2.55. Karate klub »Opatija« - Opatija Međunarodni turnir »Opatija kup« 4.000,00

2.56. Karate klub »Tad Rijeka« - Rka Međunarodni karate turnir Kup TAD 2007 2.000,00

2.57. Karate klub »RI Croatia« - Rka Međunarodni karate turnir »RI Cup« 4.000,00

2.58. Karate savez PGŽ - Rijeka PH za juniore, ml. uzrasne kateg.,PH za juniore 5.000,00

2.59. Kickboxing savez PGŽ - Viškovo PH u kickboxingu (Kostrena) 5.000,00

2.60. Kickboxing klub »Bura« -Kostrena PH za juniore i kadete u kickboxingu 5.000,00

2.61. Judo klub »Krk« - Krk Međunarodni judo turnir prijateljstva i judo kamp 6.000,00

2.62. Šahovski klub »Junior« - Rijeka »Kup Mediterana«- za titule međ.i fide majstora 4.000,00

2.63. Šahovski klub »Draga« - Rijeka Ženski velemajstorski turnir »Cvijet Mediterana 07« 5.000,00

2.64. Udruga za sportsku rekreaciju i

turizam »Kupa«- Brod na Kupi VI. tradicionalni međ. koš. turnir »Kupa 2007« 10.000,00

IV. tradic. međ. plivački miting - »Kupom uzvodno«

I. otvoreni međ. malonogometni turnir »Brod 2007«

I. otvoreni međ. stolnoteniski turnir

III. međunarodni atletski kros dolinom Kupe

2.65. Kl.za sport.rekreac. »Gorovo« - Opatija Međun. sportske igre za djecu predšk. uzrasta 4.000,00

2.66. Društvo za sport u prirodi

»Ad natura« - Rka 5. pustolovna utrka »Ki challenge 2007« 10.000,00

»Rijeka Adventure Festival« (Korzo, Hrv.kult.dom)

5. trekking utrka »Učka Mountain Trek 2007«

2.67. Riječki športski sveučilišni savez 3. trekking utrka »Risnjak Mountain Trek 2007«

Studenska sportska natjecanja 6.000,00

Turnir u cagebalu 2007

Turnir u squashu 2007

Turnir u odbojci na pijesku 2007

2.68. Sp. ribol. udr. »Čabranka« - Čabar Međunar. takmičenje »Zlatna pastrva Čabar 2007« 5.000,00

2.69. Grad Kastav - Kastav 44. Kastavske sportske igre 2007 6.000,00

3. Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih klubova 270.000,00

3.1. Savez školskih športskih klubova PGŽ Djelovanje Saveza škol. sportskih klubova PGŽ 270.000,00

Redovita žup. natjec. šk. sp. kl. PGŽ- osnov. šk.

Izvan. žup. natj. šk. sp. kl. PGŽ - osnovne škole

Redovita žup. natj. šk. sp. kl. PGŽ- srednje škole

Izvan. žup. natj. šk. sp. kl. PGŽ - srednje škole

Org. i provedba natjecanja ŠSK - van Vremenika

4. Posebni programi i aktivnosti invalidnih osoba i invalida Domovinskog rata 140.000,00

4.1. Pliv. kl. »Primorje CO« - Rijeka Rad s invalidnim osobama, osob.oštećena zdra. 15.000,00

4.2. Druš. za sport i rekr. inval. PGŽ Drž.natj. (10 sport.), 4 međužup. susreta invalida 70.000,00

4.3. Sportsko društvo paraplegičara Sudj. na PH (diz. utega,plivanje, atl., šah, st.ten.) 10.000,00

4.4. Frankopan« - Kraljevica Sudj. na EP, EP dvoran., međun. program u atl. 8.000,00

4.5. Plivački klub »Forca« - Rijeka Škola plivanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

4.6. Plivački klub »Forca« - Rijeka Plivačka natjecanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

4.7. CZO »Idem i ja« - Mali Lošinj »Omogućite i nama sport« - djeca i mladež 8.000,00

4.8. KSP »Primorje AM« - Rka Program tjel. kulture i sp. akt. osoba ošteć. zdr. 5.000,00

4.9. Udruga za mlade i studente s

invaliditetom »Znam« - Rka Škola skijanja za mlade s invaliditetom 5.000,00

4.10. UTJ »Pegaz« - Rijeka Sudjel. na PH u konjaništvu za osobe s invalidit. 5.000,00

4.11. ŠDG »Galeb« - Rka Sport gluhih 4.000,00

5. Djelatnost Zajednice sportova PGŽ i županijskih saveza 1.700.000,00

5.1. Zajednica sportova PGŽ Redovna djelatnost Zajednice sportova PGŽ 250.000,00

5.2. Zajednica sportova PGŽ Izbor najboljih sportaša PGŽ za 2006. god. 35.000,00

5.3. Zajednica sportova PGŽ Županijski savezi - Djelat. sport. saveza PGŽ 350.000,00

5.4. Zajednica sportova PGŽ Unapređenje stručne djelatnosti u sportu 110.000,00

5.5. Zajednica sportova PGŽ Škole sportova 455.000,00

5.6. Zajednica sportova PGŽ Državna i međunarodna natjec. - sudjelovanje 350.000,00

5.7. Zajednica sportova PGŽ Potpora izdavačkoj djelatnosti u sportu 60.000,00

5.8. Zajednica sportova PGŽ Usavršavanje darovitih ml. šahista šk. kl. PGŽ 90.000,00

6. Potpora omladinskim pogonima prvoligaških klubova PGŽ 700.000,00

6.1. HNK »Rijeka« - Rijeka» Omladinski pogon 243.000,00

6.2. KK »Kvarner - Novi Resort«-Rka Omladinski pogon 44.000,00

6.3. ŽRK »Zamet« - Rijeka Omladinski pogon 44.000,00

6.4. RK »Zamet« - Rijeka Omladinski pogon 44.000,00

6.5. RK »Crikvenica« - Crikvenica Omladinski pogon 44.000,00

6.6. MOK »Rijeka« - Rijeka Omladinski pogon 44.000,00

6.7. ŽOK »Rijeka« - Rijeka Omladinski pogon 44.000,00

6.8. OK »Grobničan« - Čavle Omladinski pogon 44.000,00

6.9. VK »Primorje EB« - Rijeka Omladinski pogon 44.000,00

6.10. Stolnot. šp. kl. »Petehovac« - Delnice Omladinski pogon 15.000,00

6.11. Boćarski savez P G Ž - Rijeka Omladinski pogoni za tri prvoligaška kluba 45.000,00

6.12. Kuglački savez P G Ž - Rijeka Omladinski pogoni za tri prvoligaška kluba 45.000,00

7. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 150.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

1. Programi ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija 540.000,00

1.1. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Međunarodna kulturna suradnja 60.000,00

1.2. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Međužupanijska kulturna suradnja 30.000,00

1.3. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Riječke ljetne noći 60.000,00

1.4. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Zajčevi dani 50.000,00

1.5. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Redovna programska djelatnost 150.000,00

1.6. Gradska knjižnica Rijeka Sudjelovanje na međunarodnom stručnom savjetovanju

Astrid Lindgren Centennial Conference, Stocholm, 2007. 5.000,00

1.7. Gradska knjižnica Rijeka Progr. stalnog struč. usavrš. knjižnič. narod. i škol.

knjižnica PGŽ u 2007. 5.000,00

1.8. Gradska knjižnica Rijeka 5. Savjetovanje za narodne knjižnice u RH - organizacija

i domaćinstvo 10.000,00

1.9. Grad. kazalište lutaka Rijeka Sudjelovanjena međunarodnim festivalima u inozemstvu 15.000,00

1.10. Grad. kazalište lutaka Rijeka XII. Revija lutkarskih kazališta 20.000,00

1.11. Grad. kazalište lutaka Rijeka Igranje predstava po Gradovima i Općinama RH 15.000,00

1.12. Grad. kazalište lutaka Rijeka Igranje predstava po Gradovima i Općinama PGŽ 20.000,00

1.13. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Izložba »Libri - Pineli - Vapori - Kareti« 3.000,00

1.14. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Izložba »Pismo - glava/ Ikona i logos« 4.000,00

1.15. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Izložba iz fundusa - Božidar Rašica 5.000,00

1.16. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Maja Franković - Samostalna izložba 3.000,00

1.17. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Biennale mlad. umjet. Eur. i Mediter. - Aleksandrija

2007., hrvat. selek. 5.000,00

1.18. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka 2. Biennale Kvadrilaterale 5.000,00

1.19. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Edukativno-didaktički program MMSU za 2007. 1.000,00

1.20. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Zaštita umjetnina 6.000,00

1.21. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Deplijan - vodič kroz zbirke MMSU 3.000,00

1.22. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka MMC d.o.o. Rijeka: Klub Palach-Galerija OK:

Work-in-Progress, 97-07 4.000,00

1.23. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Otkup umjetnina 15.000,00

1.24. UK »Dr. I. Kostrenčić« Crikvenica Zaštita glazbene baštine: Pjesme i napjevi

Crikveničko-griškog kraja 4.000,00

1.25. UK »Dr. I. Kostrenčić« Crikvenica Muzejsko-izložbeni postav i galerija 9.000,00

1.26. UK »Dr. I. Kostrenčić« Crikvenica Vinodolski zbornik br. 12 8.000,00

1.27. Muzej Grada Rijeke Projekt »Emigracija« 10.000,00

1.28. Muzej Grada Rijeke Izložba »Trsatsko svetište u zbirkama muzeja Grada Rijeke« 5.000,00

1.29. Muzej Grada Rijeke Izložbe iz fundusa - Borislav Ostojić i Ljiljana Sundać Zuani 5.000,00

1.30. Muzej Grada Rijeke Izložba »Tvornica papira Rijeka« 5.000,00

2. Goranska bibliobusna služba 230.000,00

2.1. Gradska knjižnica Rijeka Primorsko-goranska bibliobusna služba 230.000,00

3. Manifestacije u kulturi od značenja za Županiju 380.000,00

3.1. Druš. hrv. knjiž. Ogr. u Rijeci Susret mladih pjesnika i pisaca Silvija Benković 5.000,00

3.2. Općina Omišalj 7. Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle 2007. 20.000,00

3.3. Mješ. pjev. zbor »Gimpl« R. Gora Festival zvuka - Panfest 2007. 10.000,00

3.4. Annalinea d.o.o. Mošć. Draga Mošćeničko kulturno ljeto 8.000,00

3.5. Klub prijatelja Trsata Rijeka Dani Trsata 3.000,00

3.6. Grad Rab Rapske glazbene večeri 8.000,00

3.7. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Susret frankopanskih gradova 8.000,00

3.8. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Proslava 110. godišnjice doma i 120. godišnjice

djelovanja HČT 4.000,00

3.9. Goranovo proljeće Lukovdol Kulturna manifestacija - Goranovo proljeće 20.000,00

3.10. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Četrnaesta dječija manifestacija »Grobnički tići kantaju« 4.000,00

3.11. Matica hrvatska - Ogr. u Rijeci Tribine Matice hrvatske - Ogranak u Rijeci 4.000,00

3.12. Tramuntana Beli Dani Tramuntane 10.000,00

3.13. Udruga »Moji Ičići« Ičići 5. Liburnija Film Festival 5.000,00

3.14. KČS Općine Mošćenička Draga Manifestacija »Za Andrejnu« 5.000,00

3.15. Narodna čitaonica Kostrena Jesen u Kostreni 2007. 14.000,00

3.16. Narodna čitaonica Kostrena Izdav. i tisk. spomen. povodom 130. god. Narodne

čitaonice Kostrena 4.000,00

3.17. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka XV. Bašćinski glasi 5.000,00

3.18. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka Ljeto na Gradini 2007. 10.000,00

3.19. J.U. Nar. knjiž. i čit. Crikvenica Jadranski književni susreti 7.000,00

3.20. Udr. »Kastafsko kulturno leto« 16. Ljetni međunarodni festival kulture 45.000,00

3.21. Grad Cres Lubeničke večeri 20.000,00

3.22. Udr. u kulturi »Stol« Kraljevica Kraljevačko kulturno leto 20.000,00

3.23. Knjižničarsko društvo Rijeka Organizacija stručnih skupova KDR-a 4.000,00

3.24. Pontes d.o.o. Krk Pontes, međunarodni književni festival 10.000,00

3.25. Udruga »Glazbeni susreti Gorskog Održavanje 5. smotre svirača heligonki i malih

kotara« Delnice instrumentalnih sastava Gorskog kotara 5.000,00

3.26. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini 8.000,00

3.27. Udr. »Žene Pri Kupe« Lukovdol Goranu u spomen 7.000,00

3.28. TZ Općine Vinodolske N. Vinodol 7. Vinodolske ljetne večeri 13.000,00

3.29. TZ Općine Lovran Lovranski kulturno ljeto 5.000,00

3.30. Bratovština Sv. Nikole Kostrena Obiljež. 130. obljet. Hrv. narodne čitaonice u Kostreni

Sv. Barbari 4.000,00

3.31. Osorske glazbene večeri Osorske glazbene večeri 2007. 40.000,00

3.32. Centar za kulturu Grada Krka »51. Ljetne priredbe« Krk 45.000,00

4. Programi muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti 200.000,00

4.1. Vrbnička grafička akademija Stalni postav iz fundusa VGA 5.000,00

4.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Morska kupališta kvarnerskog kraja 5.000,00

4.3. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Arhitektonski crteži u Rijeci 4.000,00

4.4. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Izložba Pomorska obitelj Moretti i njihov arhiv 4.000,00

4.5. Centar za kulturu Grada Krka Galerija »Decumanus« Krk» 6.000,00

4.6. Galerija Sveti Nikola Malinska Izložbeni program galerije »Sveti Nikola« za 2007. godinu 6.000,00

4.7. OLR »Plemenitaš« Lukovdol Park skluptura - kiparski simpozij mladih umjetnika 3.000,00

4.8. OLR »Plemenitaš« Lukovdol XIV. Međunarodni raku saziv 15.000,00

4.9. Galerija »Paradiso« Rab Art kolonija Paradiso 4.000,00

4.10. Općina Omišalj Galerija Lapidarij, Omišalj - Izložbena sezona 2007. 5.000,00

4.11. Općina Punat Izložbe u galeriji »Toš« u 2007. Godini 5.000,00

4.12. Klub prijatelja Trsata Rijeka Izložba na otvorenom »Pul Kaštela« 5.000,00

4.13. UPK »Industria« Rijeka Godišnji program galerije »Kružna« 5.000,00

4.14. KD Sv. Kuzme i Damjana Škrljevo Forma viva - Galerija na otvorenom 5.000,00

4.15. KUU »Art -klub G.k.« Fužine Izložbe 4.000,00

4.16. Društvo »Sinjali« Baška Bašćanska glagoljska staza - kiparske radionice 5.000,00

4.17. Udruga »Grad kulture« Kastav Priprema za otvaranje »Pekarske zbirke« 4.000,00

4.18. HDLU Rijeka Monografija Slavka Grčka 12.000,00

4.19. HDLU Rijeka Razmjena programa 2.000,00

4.20. HDLU Rijeka Crtež - Grafika 4.000,00

4.21. HDLU Rijeka Međunarodna razmjena - Sarajevo 3.000,00

4.22. HDLU Rijeka Dialog 5.000,00

4.23. HDLU Rijeka Frakcija 4.000,00

4.24. HDLU Rijeka Samostalne izložbe 9.000,00

4.25. HDLU Rijeka Izložba novoprimljenih članova HDLUR-a 3.000,00

4.26. HDLU Rijeka Redovni troškovi udruge - programi 4.000,00

4.27. KČS Grobnišćine Čavle Međunarodna likovna kolonija Grad Grobnik 4.000,00

4.28. Udr. »Kastafsko kulturno leto« Likovni program Kastafskog kulturnog leta 3.000,00

4.29. Grad Kraljevica II. likovna kolonija »Ana Katarina« 3.000,00

4.30. Goran. kipar. radionica Lokve Simpozij umjetnika GKR - 2007. 20.000,00

4.31. Udruga »Jenio Sisolski« Brseč Dvije likovne izložbe, jedna likovna manifest. i izložba

arhitekt. projekata vezanih za Brseč i Brsečinu 5.000,00

4.32. Galerija Cvajner Pula Monog. izložba »Mijrana M. Gorska« Rijeka, Pula, Zagreb 5.000,00

4.33. Kopart d.o.o. Hreljin Zdravko Kopas samostalna izložba 5.000,00

4.34. Udruga »Drugo more« Rijeka Mediteranske igre, Filmski festival 6.000,00

4.35. Poljop.-turist.zadr. MIR Opatija Monografija »Josipa Deranje« 5.000,00

4.36. Grad Rab Izložba likovnih umjetnika Republike San Marino 3.000,00

4.37. TZ Općine Lovran - Lovran Ex tempore i »Bore starog Mandraća 2007.« 5.000,00

5. Glazbeni programi 240.000,00

5.1. Riječka filharmonija Rijeka VI. Koncertna sezona 75.000,00

5.2. Mirella Toić Rijeka Nosač zvuka: Hrvatska duhovna glazba 3.000,00

5.3. Hrv. glazb. ud. »Sklad« Delnice 6. Božićni koncerti u Gorskom kotaru 3.000,00

5.4. Zbor Putokazi Rijeka Izdav. CD-a »Tristessa«, »Epilogue«, te koncer.-scen.

perform. Tristessa i Epilogue 8.000,00

5.5. Elvis Stanić Lovran/Opatija Koncert Elvis Stanić Groupa i orkestra Alana Bjelinskog 3.000,00

5.6. Liburnia Jazz Opatija 3. Jazz Ex Tempore 4.000,00

5.7. Liburnia Jazz Opatija 7. Liburnia Jazz festival 6.000,00

5.8. Udruga »Kanat« Kastav 3. Festival čakavske šansone »Čansonafest - Kastav 2007.« 4.000,00

5.9. Udruga »Kanat« Kastav Sudj. žen. klape »Kastav« na 11. Međunar. zborskom fest.

u Budimpešti 3.000,00

5.10. Udruga »Kanat« Kastav Sudj. muš. klape »Kastav« na 7. Međ. zbor. fest. In canto

sul Garda 3.000,00

5.11. Glazb. agenc. »Haller« Rijeka Festival komorne glazbe - Rijeka 2007. 6.000,00

5.12. Ženska klapa »Luka« Rijeka Snimanje CD-a »Na drugi način« 3.000,00

5.13. Kult.-zabavna udruga »Opatija« Hrvatski festival klapa 5.000,00

5.14. KUU »Jeka Primorja« Rijeka Nast. mješov. pjeva. zbora KUU »Jeka Primorja« u 2007. 5.000,00

5.15. Limena glazba »Marinići« Viškovo 4. Susreti limenih glazbi i puhačkih orkestara 4.000,00

5.16. Glazb. društvo Spinčići Kastav 11. Međunarodni festival pučkih orkestara »Kastav 2007« 4.000,00

5.17. HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica Koncert povodom 25. godišnjice smrti skladatelja

Jakova Gotovca i 80. godine života skladatelja Pere Gotovca 4.000,00

5.18. KUU »Art -klub G.k.« Fužine Glazbena radionica pjevanja 4.000,00

5.19. Olga Šober Rijeka Ljubav i život žene 4.000,00

5.20. KUD »Željezničar« Moravice Limena glazba + Muzička sekcija mladih 4.000,00

5.21. Matica hrvatska - Ogr. u Rijeci Koncert mladih glazbenika 3.000,00

5.22. Riječki komorni orkestar Rijeka Koncertna sezona i gostovanja Riječkog komornog orkestra 8.000,00

5.23. Collegium musicum fluminense Rijeka Sveč.konc.pov. 20. obljet. djelov. i sudj. na sem. barokne

gl. u Varaždinu 8.000,00

5.24. KUD »Delnice« Delnice Snim. dvostr. nos. zvuka mješov. pjev. zbora i tambur.

sek. KUD-a Delnice 5.000,00

5.25. KČS Grobnišćine Čavle Festival Grobnička skala 4.000,00

5.26. Žen. vokal. skupina Lira Rijeka Djelatnost i koncerti u 2007. godini 4.000,00

5.27. Udr. »Kastafsko kulturno leto« 11.Triglav internacionalni festival gitare 4.000,00

5.28. Hrv. glazb. unija PGŽ Rijeka Božić je judi 10.000,00

5.29. Hrv. glazb. unija PGŽ Rijeka Klape Kvarnera - Vela Gospa 8.000,00

5.30. B.J. Promotions Dramalj Međunarodni glazbeni festival na području Grada

Crikvenice 2007. 10.000,00

5.31. B.J. Promotions Dramalj Gostovanja jazz glazbenika sa područja PGŽ izvan Županije 6.000,00

5.32. Puhački orkestar Lovran 15. međun. festival puhač. orkest. »Naš svijet je glazba« 5.000,00

5.33. Puh. orkestar DVD-a Vrbovsko Sudjel. na 8. međunar. maratonu limenih glazbi u Pragu 5.000,00

5.34. TZ Općine Ravna Gora R. Gora 4. festival komorne glazbe - Ravna Gora 2007. 5.000,00

6. Kazališno-scenski programi 170.000,00

6.1. Teatar Rubikon Rijeka Romeo i Ofelija, Julija i Hamlet 15.000,00

6.2. USU »Prostor +« Rijeka »TSPRS« Tjedan suvremenog plesa u Rijeci 5.000,00

6.3. Grad Rab Amatersko kazalište lutaka Rab 4.000,00

6.4. PUR Ronde & klub Rijeka Prve riječke mažoretkinje 6.000,00

6.5. HKD Međ. fest. malih scena Rka 14. međunarodni festival malih scena 40.000,00

6.6. Halubajske mažoretkinje Viškovo Državno natjecanje 6.000,00

6.7. Plesni art labartorij Rijeka Pogon na sva 4 5.000,00

6.8. Udruga »Trafik« Rijeka Premijera i reprize predstave »Utjelovljenje« 16.000,00

6.9. KUD »Vatroslav Lisinski« Crikvenica Primorska balada o Romeu i Juliji 5.000,00

6.10. KUU »Art -klub G.k.« Fužine Plesni orkestar »Art - klub G.k« 5.000,00

6.11. Kulturna udruga »Nova Akropola«

Rijeka Lutkarska predstava za djecu »Pepeljuga« 4.000,00

6.12. Udruga »Ri Teatar« Rijeka Nova scena mladih 15.000,00

6.13. Kazališta »JAK« Mali Lošinj Priprema, igranje i gostovanje kazališnih predstava 9.000,00

6.14. KPD »Istarska vila« Kastav »Štorija« komedija na čakavštini 10.000,00

6.15. Općina Lokve Gostovanje kazališnih grupa 5.000,00

6.16. Udruga »Drugo more« Rijeka Art & Clubbing 5.000,00

6.17. Plesni klub »Rijeka super dance« Rijeka Rijeka dance spektakl 5.000,00

6.18. Udruga »Grad kulture« Kastav 47. festiv. hrv. kazal. amatera i 3. međunar. festival

»Jadran 2007.« 10.000,00

7. Knjižnično-izdavačka djelatnost 390.000,00

7.1. Hrv. čitaon. sela Kuti Gornji Kuti Monografija »Selo Gornji Kuti i njegova Hrvatska čitaonica« 9.000,00

7.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 49. 7.000,00

7.3. Mirella Toić Rijeka Monografija Mirella Toić 9.000,00

7.4. DHK Ogranak u Rijeci Drama »Pretpostavke« Alessandro Damiani 4.000,00

7.5. DHK Ogranak u Rijeci Časopis »Književna Rijeka« 20.000,00

7.6. DHK Ogranak u Rijeci Eseji Josip Krajač 5.000,00

7.7. DHK Ogranak u Rijeci Zvjezdani kaktus (primorska priča) Diana Rosandić 4.000,00

7.8. DHK Ogranak u Rijeci Snijeg, vukovi i psi (priče) Giacomo Scotti 5.000,00

7.9. DHK Ogranak u Rijeci Roman našeg podneblja-kritike ovdaš. pisaca Ž. Milenić 5.000,00

7.10. DHK Ogranak u Rijeci Biblioteka kazališna knjižnica - skupina autora 3.000,00

7.11. Rinaz d.o.o. Rijeka Pjesme vjetru i kamenu (pjesme) Andrija Vučemil 5.000,00

7.12. Rinaz d.o.o. Rijeka Pretočeni jezik (pjesme) Dragica Torić-Drenovac 4.000,00

7.13. Hrv.katol.bratst. Branimir Volosko Zbornik »Volosko« 4.000,00

7.14. Grad Bakar Bakarski zbornik br. 12 10.000,00

7.15. Matica hrvatska Ogranak u Rijeci Knjiga »Istra i Bizant« Marina Vicelja Matijašić 5.000,00

7.16. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Monografija »100 let Doma hrvatske čitaonice Trsat« 8.000,00

7.17. Društvo povij. umjet. Rijeka Mala bibliot. za urbani turiz.-Riječka groblja: Kozala,

Trsat, Drenova 4.000,00

7.18. Galerija Cvajner Pula Likovna monografija »Mirjana Marušić Gorska« 9.000,00

7.19. Klub Sušačana Rijeka Sušačka Revija 20.000,00

7.20. Matica hrvatska - Ogranak u Znanstveno kulturna smotra »Dometi« 10.000,00

7.21. Rijeci Notno izdanje »Jama« Vjekoslava Gržinića 5.000,00

7.22. Adamić d.o.o. Rijeka Mune, kulturno-povijesno središte Ćićarije 5.000,00

7.23. Adamić d.o.o. Rijeka Sagdanje spovidi (pjesme) Zdravka Žeželić Alić 3.000,00

7.24. Adamić d.o.o. Rijeka Zločin genocida u Podhumu. Državni teror fašističke

Italije u Grobnišćini 1941.-1942. godine Ivan Kovačić 5.000,00

7.25. Adamić d.o.o. Rijeka Perlice od žitka (pjesme) Zlatica Balas 3.000,00

7.26. Adamić d.o.o. Rijeka Zbornik Prvi slobodni teritorij na području Vinodola 5.000,00

7.27. Adamić d.o.o. Rijeka Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru Lujo Margetić 10.000,00

7.28. Adamić d.o.o. Rijeka Rejč do riči: besejdnek dejuonškega devoana. Rječnik

delničkog govora M. Pavešić, B. Magaš, Ž. Laloš 5.000,00

7.29. Adamić d.o.o. Rijeka Dossier Foibe (publicistika) Giacomo Scotti 4.000,00

7.30. Adamić d.o.o. Rijeka Ja se mraka ne bojim A ti? - Slikovnica za sve one

koji se boje mraka (knjiga za djecu i mlade) Ljubica

Kolarić-Dumić 4.000,00

7.31. Vesna Prešnjak Rijeka Čez škale male (zbirka dječijih pjesama) 4.000,00

7.32. Izdavački centar Rijeka Rijeka Katedrala od svetlosti (monografija) Skupina autora 12.000,00

7.33. Izdavački centar Rijeka Rijeka Graditeljstva baština Vrbnika Marijan Bradanović 8.000,00

7.34. Izdavački centar Rijeka Rijeka Sveti Vid XII. Rijeka je život grada Zbornik 5.000,00

7.35. Izdavački centar Rijeka Rijeka Fluminensia slovenica Irvin Lukežić 4.000,00

7.36. Izdavački centar Rijeka Rijeka Moralni realizam Elvio Baccarini 5.000,00

7.37. Izdavački centar Rijeka Rijeka Oslikavanje pakla (poetske freske, 5 ciklusa, slika

Damir Sirnik 4.000,00

7.38. Izdavački centar Rijeka Rijeka Izabrane i nove pjesme Dragica Torić Drenovac 4.000,00

7.39. Izdavački centar Rijeka Rijeka Glazbene kritike Nikola Polić 5.000,00

7.40. Izdavački centar Rijeka Rijeka Časopis Novi Kamov 20.000,00

7.41. Matica hrvat. Ogranak Mrkopalj Književna ostavština Alojza Crnića 5.000,00

7.42. Liber d.o.o. Rijeka Presječeni puti (reprint) Viktor Car Emin 5.000,00

7.43. Riječka nadbiskupija Rijeka Katalogizacija kulturno-povijesne baštine Riječke

nadbiskupije i objavljivanje monografije: »Sakralna baština

Riječke nadbiskupije« 9.000,00

7.44. J.U. Nar.knjiž. i čitaon.Crikvenica Tiskanje vodiča kroz rukopisnu ostavštinu

Ivana Lončarića Papića 6.000,00

7.45. Verba d.o.o. Rijeka Riječki grb Petar Strčić, Rastko Schwalba 6.000,00

7.46. VKD »Frankopan« Vrbnik Vrbnički vidici 5.000,00

7.47. Udruga »parNas« Rijeka Časopis za umjetnost i kulturu »Re« 6.000,00

7.48. Knižničarsko društvo Rijeka Rijeka Časopis KDR-a 4.000,00

7.49. Goran. kipar. radionica Lokve Monografija GKR Lokve - tiskanje 10.000,00

7.50. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Časopis Rijeka XII svezak 10.000,00

7.51. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Bibliografija časopisa RIJEKA god. I. - X. 6.000,00

7.52. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Zbornik akademika Petra Strčića 8.000,00

7.53. Štov. spom. zbirke i knjiž. Multimedijalna prezentacija spomeničke knjižnice

Mažuranić-Brlić-Ružić Rijeka i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić 7.000,00

7.54. Istra film Rijeka Frano Supilo - Povijest jedne iluzije 10.000,00

7.55. Glosa d.o.o Rijeka Krčki kalendar 2007. 10.000,00

7.56. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Zbornik radova sa II. Međunar. konferen. u industrijskoj

baštini 8.000,00

7.57. Udruga »Dr. F. Rački« Fužine Održavanje znanstvenog skupa, izdavačka i književna

djelatnost 5.000,00

8. Znanstveno stručna obrada kulturne baštine 180.000,00

8.1. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Internetska stranica Udruge 5.000,00

8.2. Općina Omišalj Antička baština općine Omišalj: Grad Fulfinum i njegova

sudbina u kasnijem razdoblju antike - Forum 10.000,00

8.3. Općina Omišalj Antička baština općine Omišalj: Grad Fulfinum i njegova

sudbina u kasnijem razdoblju antike - lokalitet Mohorov 10.000,00

8.4. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Zaštita i digatilizacija filmskog arhiva 8.000,00

8.5. HAZU-Zav.za pov. i druš.znan. Rka Povijest PGŽ u razvijenom sred. i nov. vijeku P. Strčić i

D. Munić 5.000,00

8.6. Vrbnička grafička akademija Vrbnička glagoljska tiskara Blaža Baromića i

Dragutina Paričića 7.000,00

8.7. Općina Matulji Zvončarski muzej 7.000,00

8.8. Općina Matulji Spomen muzej Lipa u Lipi 6.000,00

8.9. Općina Matulji Arheološka istraživanja - Gradina 7.000,00

8.10. Gradsaka knjižnica Rijeka Konzerv., restaur., mikrofilmir. i digitalizacija starih novina 8.000,00

8.11. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Etnografske zbirke našeg kraja - stara bogatija va moderno

vrime 5.000,00

8.12. Udr. Bibliograf. o Jadranu Rka Projekt - Hrvatska bibliografija u funkciji zaštite kulturne

baštine 30.000,00

8.13. Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski Otkup etnografskih predmeta 5.000,00

8.14. Udruga »Sungerski lug« Sunger Očuvanje i njegovanje kulturne baštine 6.000,00

8.15. KČS Grobnišćine Čavle Znanstveni skup Grobnišćana: tragovi, znakovi i smjerokazi 5.000,00

8.16. J.U. Nar.knjiž. i čitaon. Crikvenica Progr. zašt. i struč. obrade rukop. ostav. I. L. Papića i

dr. V. Antića 8.000,00

8.17. Udr. »Kastafsko kulturno leto« Adaptacija i opremanje kotlarske zbirke u Kastvu 8.000,00

8.18. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo 8 pretpovijesnih liburnijskih gradina - ča mi kamik govori 5.000,00

8.19. Grad Kraljevica Formiranje muzejske zbirkr Grada Kraljevice 8.000,00

8.20. Matica hrvat. Ogranak u Čabru Obrambeni rimski zid »Liburnski limes« arheol.-konzervat.

istraživ. 10.000,00

8.21. Irvin Lukežić Rijeka Riječka arhivska vrela 5.000,00

8.22. Udruga »Prepelin C« Delnice Prikupljanje etnografskih predmeta, snimanje eznio-kazivača

i priređivanje kulturnih događanjavezanih uz goransku

etnografiju 6.000,00

8.23. Astronomsko društvo »Leo Brener« Očuvanje povijesno-znanstvene baštine otoka Lošinja

Mali Lošinj (Zvjezdarnica »Manora« i Spiridon Gopčević 6.000,00

9. Očuvanje i njegovanje kulturne baštine 270.000,00

9.1. Udr. sopaca o. Krka Pinezići Škola svirke sopela, pučkog pjevanja i natjecanja 10.000,00

9.2. Ud. mažoret. »Korak po korak«

Vrbovsko Folklor Moravice 8.000,00

9.3. Grad Rab Folklorno društvo »Rapski tanac« - program 6.000,00

9.4. MPZ »Gimpl« Ravna Gora Očuvanje i njegovanje zbornog pjevanja 8.000,00

9.5. Mali muzej »Rati« Praputnjak Očuvanje baštine 4.000,00

9.6. KČS »Klana« Klana Kult.-znan. skup XIV. dani dr. Matka Laginje

i ostali progr. društva 20.000,00

9.7. KČS »Klana« Klana Izdavanje VII. redovnog Zbornika Društva 5.000,00

9.8. Udr. »Gromišćina zemja« Čavle Kalendar župe Cernik - prilozi za povijest Grobništine 8.000,00

9.9. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Gostovanje folklorne skupine u Avignonu (Francuska) 3.000,00

9.10. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Gostovanje folklorne skupine na Siciliji (Italija) 3.000,00

9.11. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Trinaesti susret dječijih folklornih skupina »Zatancajmo

po domaći« 20.000,00

9.12. Općina Baška 53. festival folklora otoka Krka 20.000,00

9.13. KČS Cres-Lošinj Mali Kvarnerski otočni lucidar Milan Rakovac 10.000,00

9.14. KD »Šoto« Jurandvor - Baška Smotra folklora i klapa »Zasopimo, zatancajmo 10« 6.000,00

9.15. KČS Općine Mošćenička Draga

M. Draga Mošćenički zbornik br. 4 6.000,00

9.16. KUD »I. Dorčić« Novi Vinodolski Susret KUD-ova »More i ravnice« 6.000,00

9.17. KČS Opatija Opatija Godišnji program 2007. 25.000,00

9.18. KČS Grobnišćine Čavle Rječnik grobničkog govora 10.000,00

9.19. KČS Grobnišćine Čavle Grobnička jesen 2007. - dio programa 10.000,00

9.20. KČS Grobnišćine Čavle Grobnički zbornik 15 g. Katedre posebno izdanje 10.000,00

9.21. KČS Grobnišćine Čavle Grobnički list - godišnjak 5.000,00

9.22. KČS Kornić Ljetna škola glagoljice Kornić 4.000,00

9.23. KČS Kornić Fešta od presnaci 4.000,00

9.24. VKD »Frankopan« Vrbnik Učenje sopela i kanta 4.000,00

9.25. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Časopis Katedre »Ljubo Pavešić« 10.000,00

9.26. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Spomenica obće pučke škole u Krasici 5.000,00

9.27. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Ča, kaj - što - 6. Susret udruga raznih govornih područja 5.000,00

9.28. Općina Matulji Zončarska smotra u Matuljima 5.000,00

9.29. Folk. druš. »Žejanski zvončari« Hrvatske poklad. maske u svjet. muzeju maske u Belgiji 5.000,00

9.30. KUD »Neven« Selce Prijedlog programa rada KUD-a za 2007. 8.000,00

9.31. KUD »Neven« Selce Obnova narodne nošnje Selca 4.000,00

9.32. Udr. žena »Pri Kupe« Lukovdol Rad dječije folklorne skupine 4.000,00

9.33. Folk. ansambl »Zora« Opatija Splet međimurskih plesova i pjesama 9.000,00

10. Nepredviđene i izvanredne

programske aktivnosti 110.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

1. Programske aktivnosti u poticanju i promicanju tehničke kulture 70.000,00

1.1. Akademsko astronomsko društvo

Rijeka - Rijeka Sudj. na međ. promatrač. natjec. »Messierov maraton« 4.000,00

1.2. 6. akcija opažanja i snimanja ostalih meteorskih rojeva 2.000,00

1.3. 5. akcija opažanje i snimanje meteora Perzeida 4.000,00

1.4. Projekt »Zemljina biosfera - najveći eko sustav« 3.000,00

1.5. INECO - Inform. za ekologijuRijeka

Obilježavanje međunarodnog Dana zaštite okoliša 2.000,00

1.6. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 3.000,00

1.7. Obilježavanje Dana planete zemlje (izložbe, predav.) 3.000,00

1.8. Udr. darov. informatič. - Rijeka »Džungla na asfaltu« - edukacija u prometnoj kulturi

i informatici i informatičkim inovacijama 10.000,00

1.9. Udr. darov. informatič. - Rijeka »Jabučnjak« - promoviranje alternat. inform. tehnologija 2.000,00

1.10. Udr. za razvoj ekol.i energ.-Rka Stručna edukat. predav. za građane (korištenje energ.) 3.000,00

1.11. Radio klub »Crikvenica« Spec. VHF komun. refleksijom radiovalova od Mjeseca 2.000,00

1.12. Radio klub »Crikvenica« Nove AV-tehnologije:eduk. o AVT;seminar:komunikacije 2.000,00

1.13. Foto klub »Rijeka« - Rijeka Retrospektiva (izlagačka povećanja, tisak i dr.) 14.000,00

1.14. Kino video kl. »Liburnija-film« - Rka Digitalizacija i arhiviranje filmskog fundusa 12.000,00

1.15. Kino video kl. »Liburnija-film« - Rka Mentorski ponedjeljak - edukacija za građane o filmu 4.000,00

2. Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti 70.000,00

2.1. Savez inovatora PGŽ - Rijeka Izložba mladih inovatora PGŽ 15.000,00

2.2. Savez inovatora PGŽ - Rijeka Izdavanje IN glasnika inovatora 40.000,00

2.3. Savez inovatora PGŽ - Rijeka Organizacija dodjele Godišnje nagrade »Ivan Luppis« 10.000,00

2.4. Cent. za inov. i transf.tehnol.-Rka Izdavačka djelat. u funkciji teh. kult.-Zbornik radova 5.000,00

3. Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje 170.000,00

3.1. Klub mladih tehničara - Rijeka Županijsko natjecanje mladih tehničara OŠ, SŠ 22.000,00

3.2. Savez inovatora PGŽ - Rijeka Natjec. mladih inovatora PGŽ - Nagrada inovat. 10.000,00

3.3. Auto klub »Rijeka« - Rijeka Županijsko natjec. uč. OŠ - »Sigurno u prometu« 8.000,00

3.4. Centar tehničke kulture - Rka Org.hrvatske ocijenske izložbe maketa brodova,

Europsko natjecanje brodomaketara (Češka) 18.000,00

3.5. Kino vid. kl. »Liburnia film« - Rka Kvarnerske revije amaterskog filma - 37. KRAF 15.000,00

3.6. 8. »MORE«, međ. festiv. podm.i nad. fotogr. i filma 12.000,00

3.7. Udruga darovitih inform.-Rijeka Organizacija natjecanja., program natjecanja 06. 3.000,00

3.8. Automodel. kl. »Rijeka« - Rka Org. offroad buggy radio upravlj. za PH 3.000,00

3.9. Automodel. kl. »Rijeka« - Rka Sudj. na offroad buggy utr. radiouprav. modela PH u 2007. 3.000,00

3.10. Padob. kl. »Krila Kvarnera« - Rka 2. otvoreno prvenstvo Grada Rijeke 4.000,00

3.11. Klub za slob. letenje »Homo volans«

- Opatija 7. otvoreno prvenstvo u slobodnom letenju (Učka) 4.000,00

3.12. Riječki jedriličarski klub,SCOR 13. međunarodna riječka regata RU jedrilica 4.000,00

3.13. Radioamaterski kl. »Opatija« Hrvat. ljetni kamp, Europ. UKV natj. I. reg. IARU 2.000,00

3.14. Radio klub »Sokol« - Tršće Nabava radio uređaja ts 480 hx 2.000,00

3.15. Radio klub »Kvarner« - Rijeka Natjec. »Alpe - Adria VHF Contest 2007« (Učka) 2.000,00

3.16. Radio klub »Crikvenica« Izrada projekta, konstruktorski rad, antene 2.000,00

3.17. Radio klub »Rijeka« - Rijeka UKV natjecanje Alpe-Adria« (Sj. Velebit) 3.000,00

3.18. Klub podvodnih aktivnosti

»3. maj« - Rijeka Sudjel. na PH u podvodnoj orijentaciji 3.000,00

'' u podr. podvodnih vješt. 6.000,00

'' u podr. podvodnih fotogr.

'' u pliv. peraja. i brz. ronje.

3.19. Kl. podvodnih aktiv. »Kostrena« Org. Kupa Hrvatske u pliv. perajama, Kostrena 4.000,00

3.20. Organ. žup.prv. u plivanju perajama, podv. orijent. 5.000,00

3.21. Foto klub »Color« - Rijeka Org. samostal., klubske i međukl. izložbe;tečaji 5.000,00

3.22. Auto klub »Rijeka« - Rijeka Org. PH u autoslalomu i prvenstvo PGŽ, Preluk 6.000,00

3.23. Automoto dru. »Zrinski« - Čabar Organ. međunar. brdska auto utrka »Čabar 2007« 6.000,00

3.24. Automoto društ. »Matulji racing« Kružna auto utrka »Nagrada Hrvatske 2007« 6.000,00

3.25. Old timer klub »Rijeka« 10. međ. susret- oldtimer moto relly Rijeka 2007 2.000,00

3.26. Old timer klub »Rijeka« 11. međ. susret- oldtimer auto relly Rijeka 2007 3.000,00

3.27. Oldtimer kl. Delnice 1995- Del. XIII. goranski oldtimer relly (međun. susret) 3.000,00

3.28. Astronom. druš. Čabar - Čabar Oprema: Nabava teleskopa 4.000,00

4. Programske aktivnosti za darovite učenike i mladež 120.000,00

4.1. Akadem. astron. dr. Rijeka Org. predav. i promatranja za uč OŠ,SŠ PGŽ 8.000,00

4.2. Akadem. astron. dr. Rijeka Program astron. radionice za uč. osn. škola 7.000,00

4.3. Akadem. astron. dr. Rijeka Izdavanje časopisa »Polaris« 12.000,00

4.4. Akadem. astron. dr. Rijeka Tečaj za uč.SŠ u određ. paramet. zvjezd.sust. 2.000,00

4.5. Kino video kl. »Liburnija-film« - Rka Liburnija film atelijer-film. radion. za mlad.,građ. 8.000,00

4.6. Centar tehničke kulture - Rijeka »Ljeto na Školjiću« - Ljeto informatike i tehnike 07 8.000,00

4.7. Savez inovatora PGŽ - Rijeka Ljetna škola elektronike 8.000,00

4.8. Savez inovatora PGŽ - Rijeka Program edukacija djece i mladeži »Moje sutra« 20.000,00

4.9. Dom mladih - Rijeka »Prvi koraci u prometu« - PGŽ 6.000,00

4.10. Dom mladih - Rijeka »Sigurno u prometu« - prevent. odgoj u prometu 4.000,00

4.11. Centar za robotiku - Rijeka Robotika - poduka učenika osnovnih škola 5.000,00

4.12. Centar za robotiku - Rijeka Robotika napredni - poduka uč. srednjih škola 3.000,00

4.13. Kl. za sl. let. »Krila Kvarnera« - Rka Pripreme sportaša za natjecanja 4.000,00

4.14. Kl.za slob.let. »Homo volans«, Opa. Obuka, treninzi za natjecanja 5.000,00

4.15. Udruga darovitih informat. - Rka WEB/SW radionice 3.000,00

4.16. Udruga darovitih informat. - Rka PHP/FCP škola 3.000,00

4.17. Astro. dru. »Leo Brenner« -M. Lošinj Izvannast.aktivn. iz astronomije za uč.OŠ,SŠ 3.000,00

4.18. Radio klub »Kvarner« - Rijeka Radio - konstruktorski tečaj 3.000,00

4.19. Radio klub »Sokol« - Tršće Tečaj za radioamatere 4.000,00

4.20. Automodelarski kl. »Rijeka« - Rka Automodelarska šk. - početni i napredni tečaj 4.000,00

5. Programske aktivnosti za invalidne osobe i mladež 30.000,00

5.1. Centar tehničke kulture Rijeka »Svima jednako« - infor. obraz. odrasl. os. s inval. 10.000,00

5.2. Klub podvod. akt. »3. maj« - Rka »Kvarner je živ i daje život«, učenje igrom i pokret. 2.000,00

5.3. Klub podvod. akt. »3. maj« - Rka Tečaj ronjenja na dah za djecu s tešk. u razvoju 4.000,00

5.4. Kl. podv. akt. »Kostrena« - Kostrena Početni tečaj ronjenja za inval., inval. Domov. rata 3.000,00

5.5. Kl. podv. akt. »Adria« - Kraljevica Program ospos. ml. inval. osoba i inv. Dom. rata 7.000,00

5.6. Radio klub »Rijeka« - Rijeka Radioamat. tečaj za osobe s cerebral. paralizom 4.000,00

6. Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih Saveza 90.000,00

6.1. Klub mladih tehničara - Rijeka Redovna djelatnost 6.000,00

6.2. Zajednica tehničke kulture PGŽ Susret jadran. grad. i natj. u inovac.,ml. i odras. 4.000,00

6.3. Zajednica tehničke kulture PGŽ Redovna djelatnost Zajednice 28.000,00

6.4. Zajednica tehničke kulture PGŽ Dodjela nagrada i izbor najboljih udruga, pojedin. 17.000,00

6.5. Zajednica tehničke kulture PGŽ Ljetna škola robotike - Kraljevica 6.000,00

6.6. Zajednica tehničke kulture PGŽ Organizacija. javnih trib. i struč. skupova u PGŽ 3.000,00

6.7. Zajednica tehničke kulture PGŽ Nabava opreme i informomatiz. rada ZTK PGŽ 7.000,00

6.8. Zajed. teh. kulture grada Čabra Nabava opreme, uređenja kancelarije 3.000,00

6.9. Savez inovatora PGŽ Materijalni troškovi rada Saveza 16.000,00

7. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 30.000,00

Klasa: 021-04/06-02/84

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=00001&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr