SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA ČAVLE
134

36.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 32. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine, donosi

ODLUKU
o općinskom Proračunu Općine Čavle
za 2007. godinu

I. - OPĆI DIO

Članak 1.

Općinski proračun Općine Čavle za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvršenje Odluke o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2007. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2007. godinu.

Članak 5.

Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2170-03-06-01-3

Čavle, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

 

Odluka o općinskom Proračunu Općine Čavl  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr