SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 1. Četvrtak, 15. siječnja 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

Grad Rab

1.

Na temelju članka 26 i 26a. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst) i članka 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o trgovačkoj djelatnosti na području Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o trgovačkoj djelatnosti na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se raspored dežurstva odnosno radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice) nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana.

Ovom Odlukom također se utvrđuje ljetni period poslovanja u trgovini, radno vrijeme i vrste prodavaonica koje mogu raditi u tom periodu.

II. RASPORED DEŽURSTVA NEDJELJOM, U DANE DRŽAVNIH BLAGDANA I NERADNIH DANA

Članak 2.

U dane iz članka 1. stavak 1. ove Odluke, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, mogu raditi sljedeće prodavaonice:

- koje prodaju pretežito prehrambene proizvode,

- koje imaju do 200 četvornih metara neto prodajne površine,

- koje su podnijele zahtjev i dobile rješenje o dozvoli rada nedjeljom.

Članak 3.

Ovom Odlukom utvrđuje se da na području Grada Raba u dane iz članka 1. stavak 1. ove Odluke radi samo jedna prodavaonica u svakom naselju na otoku.

Članak 4.

Grad Rab će, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, zaprimiti zahtjeve trgovaca koji imaju svoje prodavaonice na području Grada Raba, a zainteresirani su za rad u dane navedene u članku 1. stavak 1. ove Odluke u periodu godine izvan turističke sezone odnosno od 1. siječnja do 14. ožujka i od 1. studenog do 31. prosinca tekuće godine.

Navedenim trgovcima koji podnesu zahtjev i ispunjavaju propisane uvjete iz članka 2. ove Odluke donijet će se rješenje o dozvoli rada za pojedinu prodavaonicu u dane navedene u članku 1. stavku 1. ovog članka, a prema godišnjem utvrđenom ravnomjernom rasporedu dežurstava prodavaonica.

Članak 5.

Temeljem ove Odluke godišnji raspored dežurstava iz članka 4. stavak 2. ove Odluke donosi se za svaku narednu godinu, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Zahtjeve sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke trgovci mogu podnositi do 15. prosinca tekuće godine za svaku narednu godinu.

III. RADNO VRIJEME U TURISTIČKOJ SEZONI

Članak 6.

Sukladno turističkim potrebama na području Grada Raba određuje se radno vrijeme poslovanja u trgovini tijekom turističke sezone i to u periodu od 15. ožujka do 31. listopada tekuće godine.

Članak 7.

Sve prodavaonice, a poglavito prodavaonice pretežno prehrambenim artiklima i prigodno postavljeni štandovi te trgovački kiosci za prodaju suvenira, u ljetnom periodu iz članka 6. ove Odluke mogu raditi radnim danima (od ponedjeljka do subote), nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana sljedeće radno vrijeme:

- započeti najranije u 6,00 sati,

- završiti najkasnije u 24,00 sati,

Članak 8.

Nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima u ljetnom periodu iz članka 6. ove Odluke mora raditi dežurna ljekarna najmanje od 8,00 do 13,00 sati, a prema sljedećem rasporedu:

- u navedene dane sa parnim datumima dežurna je ljekarna »Načeta« u starogradskoj jezgri,

- u navedene dane sa neparnim datumima dežurna je ljekarna »Kušen« u P.C. Mali Palit.

Članak 9.

Nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima u ljetnom periodu iz članka 6. ove Odluke mora raditi dežurna benzinska postaja u Banjolu (obala) najmanje radno vrijeme od 8,00 do 13,00 sati.

U lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu tekuće godine benzinska postaja u Banjolu (obala) mora raditi neprekidno radno vrijeme od 5,00 do 24,00 sata.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu u trgovačkoj djelatnosti objavljena u »Službenim novinama« PGŽ broj 5/02 i 13/02.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ, a stupa na snagu osmog dana od dana objave dok se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine.

Također će se ova Odluka, u skladu sa člankom 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, objaviti u dnevnoj novini »Novi list«.

Klasa: 022-01/02-01/03-43

Ur. broj: 2169-01-01-01/03-04

Rab, 29. prosinca 2003.

GRAD RAB
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Zdenko Antešić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr