SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

41.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o Javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01, 197/03 i 92/05), članka 1. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 03/02 i 09/02), Općinsko vijeće Opine Vinodolske, na svojoj 9. redovitoj sjednici održanoj 5. listopada 2006. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
za 2006. godinu

Članak 1.

U Planu nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu, koju je donijelo Općinsko vijeće na 7. sjednici održanoj 27. 4. 2006. godine, a I. Izmjene i dopune Plana na 8. red. sjednici održanoj 12. srpnja 2006. godine, ovom II. Izmjenom i dopunom članak 3. (tabelarni dio) mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Tijekom 2006. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi slijedećih roba, radova i usluga male vrijednosti:

 

 

 

Plan

I. Izmjene
i dopune

II. Izmjene
i dopune

III. Izmjene
i dopune

Red br.

Pozicija
Konto

Opis

Iznos u kn

Iznos

Iznos

 

1.

4126-83

Razni planovi i projekti

167.000,00

199.000,00

 

 

1.1.

4126-83

Razni planovi i projekti

 

43.780,00

 

 

2.

4126-118

Projekt - elaborat poduzetničkih zona

50.000,00

100.000,00

 

 

3.

4511-85

Ulaganja u građevinske objekte

87.000,00

167.000,00

 

 

4.

4111-82

Građevinska zemljišta

100.000,00

199.999,00

 

 

5.

4214-84.3

Športski i rekreacioni tereni

30.000,00

50.000,00

 

 

6.

3232-28.1

Tekuće održavanje građevinskih objekata

93.000,00

 

 

 

7.

3234-39

Građevinski radovi na grobljima

60.000,00

 

 

 

8.

3232-32

Sanacija divljih deponija

160.000,00

 

 

 

9.

3232-28.2

Uređenje poljskih puteva

10.000,00

 

 

 

10.

3232-28.2

Sanacija potpornih zidova uz cestu

140.000,00

 

 

 

11.

3232-28.2

Održavanje odvoda i kanala u zahvatu ceste

50.000,00

 

 

 

12.

3232-28.2

Horizontalna signalizacija

80.000,00

 

 

 

13.

3232-28.2

Zimska služba

38.000,00

 

 

 

14.

3234-38

Održavanje parka Drivenik

10.000,00

 

 

 

15.

3234-38

Održavanje parka Tribalj

15.000,00

 

 

 

16.

3234-38

Održavanje parka Grižane

20.000,00

 

 

 

17.

3234-38

Održavanje parka Bribir

25.000,00

 

 

 

18.

4221-84.1

Nabava kompjuterske opreme

30.000,00

46.000,00

 

 

19.

4221-84.4

Nabava uredskog namještaja

50.000,00

120.000,00

 

 

20.

4222-84.2

Nabava komunikacijske opreme

30.000,00

40.000,00

 

 

21.

3221

Razne kancelarijske potrepštine (kancelarijski materijal)

41.000,00

 

 

 

22.

3221-14

literatura

20.000,00

25.837,57

 

 

23.

3233-30

Razni promidžbeni materijali

60.000,00

100.000,00

 

 

24.

3232-88.3

Održavanje spomenika kulture

 

199.999,00

 

 

24.1

3232-88.3

Održavanje spomenika kulture

 

190.000,00

 

 

24.2

3232-88.3

Održavanje spomenika kulture

 

105.000,00

 

 

25.

4126-83

Idejni projekt-otpadne vode na području Općine Vinodolske

 

199.000,00

 

 

25.1

4126-83

Idejni projekt - otpadne vode na području Općine Vinodolske

 

43.780,00

 

 

26.

4126-120

Projekti kulturne baštine

 

100.000,00

 

 

27.

4214-84

Radovi na kanalizaciji Bribir

 

130.000,00

 

 

28.

4126-83

Kolektor Kičeri - kanalizacija (Idejni, glavni i izvedbeni projekt)

 

85.440,00

 

 

29.

3861-119

Elektrifikacija šumskog dijela Općine

 

124.000,00

 

 

30.

333212-28.2

Pristupni put kula Bribir

 

 

100.000,00

 

31.

4511-121

Okoliš vrtić Tribalj

 

 

199.999,99

 

32.

4511-121

Nadzor kuhinje vrtić Tribalj

 

 

22.000,00

 

33.

4511-121

Oprema kuhinje vrtić Tribalj

 

 

199.000,00

 

34.

45111-121

Oprema unutarnje uređenje vrtić Tribalj

 

 

185.000,00

 

35.

45111-121

Oprema vrtić Tribalj-Bribir

 

 

 

199.000,00

35.1

45111-121

Oprema vrtić Tribalj-Bribir

 

 

 

26.000,00

36.

45111-121

Građevinski poslovi vrtić Bribir

 

 

 

25.000,00

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije predmetom ove III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu, Plan za 2006. godinu ostaje na snazi.

Članak 3.

Ove III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-

Bribir, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr