SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

40.

Na temelju članka 14. stavak (1) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst - 19/06), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je sljedeću

III. IZJMJENU I DOPUNU PLANA
javne nabave za 2006. godinu

Članak 1.

U Planu javne nabave Općine Vinodolske za 2006.godinu, koje je donijelo Općinsko vijeće na 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine, a I. Izmjene i dopune Plana na 8. red. sjednici 12. srpnja 2006. godine, II. Izmjene i dopune Plana na 9. red. Sjednici od 5.10.2006. godine, članak 3. tabelarni dio pod rednim brojem 2. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Tijekom 2006.godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:

Red. br.

OPIS NABAVE
(naziv roba i usluga
te ustupanje radova)

Broj
proračunskog konta

Planirani iznos novčanih sredstava izražen u kunama

I. Izmjene i
dopune Plana

II. Izmjene i dopune Plana

III. Izmjene
i dopune Plana

1.

Usluga Izrade Urbanističkih planova uređenja.
UPU 1 »BRIBIR«,
UPU 2 »TRIBALJ«,
UPU 3 »GRIŽANE«,
UPU 4 »DRIVENIK«,
UPU 7 »BARCI«,
UPU »KAMENOLOM«


83-41261


320.000,00 kn


300.000,00 kn

 

 

2.

Izrada i proširenje kanalizacijskog sustava na području Općine


84-42141


470.000,00 kn


620.000,00 kn

 


1.800.000,00

3.

Investicijsko održavanje
lokalnih cesta

28.2-323212

400.000,00 kn

750.000,00 kn

650.000,00 kn

 

4.

Izgradnja i uređenje
Dječjeg vrtića Tribalj

121-45111

995.000,00 kn

1.123.000,00 kn

517.000,00 kn

 

5.

Tekuće i investicijsko održavanje spomenika kulture

28.3-323212

3.650.000,00 kn

4.635.000,00 kn

4.391.000,00 kn

 

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije predmetom ove Izmjene i dopune PLAN JAVNE NABAVE Općine Vinodolske za 2006. godinu, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ove III. Izmjene i dopune Plana javne nabave stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-

Bribir, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr