SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

39.

Na temelju članka 28. točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za
održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog
sadržaja i vatrogastva u 2007. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2007.godini u dijelu prikupljenih sredstava od 720.000,00 kn (slovima: sedamstodvadesettisuća kuna), upotrijebit će se za održavanje objekata školskog sadržaja i za vatrogastvo.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1.ZA ŠKOLSTVO
/DJEČJI VRTIĆ/

2.ZA VATROGASTVO 675.000,00 kn

3.OBJEKTI ZDRAVSTVA 45.000,00 kn


UKUPNO 720.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-10-07

Bribir, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr