SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

34.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 03/02 i 09/02), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu na području Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori raspored i način financiranja gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 1.795.000,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

- komunalni doprinos 600.000,00 kn

- šumska renta 100.000,00 kn

-tekuća proračunska sredstva
za 2006. god. 1.010.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.795.000,00 kuna namijenjena su za:

.izgradnja javne rasvjete 85.000,00 kuna

.izgradnja dijela kanalizacijskog
sustava Tribalj 600.000,00 kuna

.urbanistički planovi i projekti 500.000,00 kuna

.kap. pomoći elektrif. šumskog
dijela Općine 220.000,00 kuna

.građevinsko zemljište 200.000,00 kuna

.subvencija građenja objekata
i uređaja i opreme kod prijevoza
putnika - autobusne linije 190.000,00 kuna


UKUPNO 1.795.000,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje Općinsko Poglavarstvo.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-10-2

Bribir, 11. prosinca 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr