SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA MATULJI
134

18.

Na temelju članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03, i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 5. prosinca 2006. godine, donosi

PRORAČUN
OPĆINE MATULJI ZA 2007. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Proračun Općine Matulji za 2007. stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine

Klasa: 400-08/06-01/9

Ur. broj: 2156-04-06-25

Matulji, 5. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2007 / 1

54.960.000,00

planirani iznos


01 Opće javne usluge 5.260.000,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 750.000,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 750.000,00

013 Opće usluge 2.390.000,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 2.390.000,00

015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 200.000,00

0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 200.000,00

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 20.000,00

0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 20.000,00

017 Transakcije vezane za javni dug 1.900.000,00

0170 Transakcije vezane za javni dug 1.900.000,00

03 Javni red i sigurnost 900.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 900.000,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 900.000,00

04 Ekonomski poslovi 14.867.600,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 600.000,00

0421 Poljoprivreda 550.000,00

0422 Šumarstvo 50.000,00

045 Promet 14.267.600,00

0451 Cestovni promet 14.267.600,00

05 Zaštita okoliša 1.330.000,00

051 Gospodarenje otpadom 1.130.000,00

0510 Gospodarenje otpadom 1.130.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 200.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 200.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 24.591.400,00

061 Razvoj stanovanja 200.000,00

0610 Razvoj stanovanja 200.000,00

062 Razvoj zajednice 8.531.400,00

0620 Razvoj zajednice 8.531.400,00

063 Opskrba vodom 13.850.000,00

0630 Opskrba vodom 13.850.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.110.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.110.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 900.000,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 900.000,00

07 Zdravstvo 675.000,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 675.000,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 675.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 2.226.000,00

081 Službe rekreacije i sporta 1.069.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 1.069.000,00

082 Službe kulture 806.800,00

0820 Službe kulture 806.800,00

084 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

0840 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 180.200,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 180.200,00

09 Obrazovanje 4.360.000,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 4.138.000,00

0911 Predškolsko obrazovanje 3.700.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 438.000,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 150.000,00

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 150.000,00

094 Visoka naobrazba 72.000,00

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 72.000,00

10 Socijalna zaštita 750.000,00

101 Bolest i invaliditet 395.000,00

1012 Invaliditet 395.000,00

102 Starost 150.000,00

1020 Starost 150.000,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 205.000,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 205.000,00

 

Proračun Općine Matulji za 2007. godinu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr