SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
134

68.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 7/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Fužine za 2007. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Fužine za 2007. godinu za:

1. Javne površine

2. Javnu rasvjetu

3. Groblja

4. Nerazvrstane ceste

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Plan

1. Komunalni doprinos 6.350.000,00 kn


UKUPNO: 6.350.000,00 kn

II. PROGRAM IZGRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva iz čl. 2. ovoga Programa utrošiti će se na slijedeći način:

1. Javne površine Plan

1.1. Stepenice i ograda u Ul. Vrelska

- Ul. Dr. Franje Račkog 30.000,00 kn

1.2. Uređenje centra Lič (zid i parkiralište) 200.000,00 kn

1.3. Nogostup Vrata 275.000,00 kn

1.4. Nogostup Donje Selo Fužine 275.000,00 kn

1.5. Nogostup Ul. Dr. Franje Račkog 100.000,00 kn

1.6. Okoliš dječje igralište - rukometno

igralište Vrata 100.000,00 kn

1.7. Šetnica Ul. Vrelska - hortikultura 200.000,00 kn

1.8. Poletno - sletna pista za lake letjelice 100.000,00 kn

1.9. Park Za Goricom 1.000.000,00 kn

1.10. SRC Gmajna 100.000,00 kn


UKUPNO: 2.380.000,00 kn

2. Javna rasvjeta Plan

2.1. Proširenje javne rasvjete Za goricom 30.000,00 kn

2.2. Proširenje javne rasvjete Drvenjača

- Donje Selo Fužine 250.000,00 kn

2.3. Postava ravjete u Ul. Vrelska 200.000,00 kn

2.4. Proširenje javne rasvjete - šetnica

(jezero Bajer) 30.000,00 kn

2.5. Proširenje javne rasvjete Turistica

Vrata 20.000,00 kn


UKUPNO: 530.000,00 kn

3. Groblja Plan

3.1. Izgradnja zidova i staza na groblju

Fužine 150.000,00 kn

3.2. Izgradnja zidova i staza na groblju Lič 120.000,00 kn


UKUPNO: 270.000,00 kn

4. Nerazvrstane ceste Plan

4.1. Izgradnja ceste Kolibice (donji stroj) 340.000,00 kn

4.2. Izgradnja ceste Fužine - Lič (tratuar i

biciklistčka staza) 200.000,00 kn

4.3. Izgradnja ceste Vicićeva ulica 400.000,00 kn

4.4. Izgradnja ceste Bajer - Mostići 1.228.600,00 kn

4.5. Izgradnja ceste Mostići-Donje Selo 1.001.400,00 kn


UKUPNO: 3.170.000,00 kn

Sveukupno: 6.350.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-06-14

Fužine, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr