SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
134

67.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 7/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. donosi

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Fužine za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz Proračun Općine Fužine za 2007. godinu.

Članak 2.

Ovim Programom predviđa se i osigurava:

1. Pravo na boravak djece u vrtiću sufinanciran s 50 % od ukupne cijene vrtića

2. Pravo učenika Osnovne škole na besplatnu marendu ili djelomično sufinanciranje marende s 50 % od ukupne cijene

3. Pravo na pomoć i njegu u kući

4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

5. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

6. Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

7. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

8. Pravo na smještaju u starački dom

9. Pravo na subvenciju komunalnih usluga

10. Poklon-paketi povodom Božićno-novogodišnjih blagdana za starije osobe i djecu

11. Jednokratne pomoći

Članak 3.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu od 50% ukupne cijene u iznosu od 4.000,00 kn,

2. Sufinanciranje i financiranje prehrane učenika u iznosu od 10.000,00 kn,

3. Financiranje specijalističkih pregleda starijih osoba u iznosu od 10.000,00 kn,

4. Financiranje programa pomoći starijim i nemoćnim osobama u iznosu od 15.000,00 kn,

5. Sufinanciranje troškova stanovanja u iznosu od 12.000,00 kn,

6. Sufinanciranje od oslobađanja komunalne naknade u iznosu od 2.500,00 kn,

7. Pomoć za pogrebne troškove u iznosu od 15.000,00 kn,

8. Podmirenje troškova za smještaj u staračkom domu u iznosu od 4.000,00 kn,

9. Subvencija komunalnih usluga u iznosu od 2.500,00 kn,

10. Troškovi poklon-paketa starijim osobama i djeci u iznosu od 32.000,00 kn,

11. Jednokratne pomoći za ogrijev u iznosu od 5.000,00 kn,

12. Ostale jednokratne pomoći u iznosu od 20.000,00 kn.

Ukupni troškovi provedbe Socijalnog programa Općine Fužine za 2007. godinu iznose 132.000,00 kn.

Članak 4.

Socijalni program Općine Fužine za 2007. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/08_

Ur. broj: 2112/03-01-06-23

Fužine, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr