SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
134

66.

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( »Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donosi

ČETVRTU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 37/05, 16//06, 29/06 i 39/06) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 3. iznos »184.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »213.320,00 kn«

- u stavci »ukupno« iznos »4.131.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.160.320,00 kn«.

U st. 3 gdje stoji iznos »4.131.820,00 kn« treba stajati iznos »4.160.320,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod brojem 1. mijenjaju se sljedeći iznosi:

- redovno održavanje temeljem Ugovora o održavanju iznos »98.500,00 kn«, zamjenjuje se iznosom »152.000,00 kn«,

- održavanje propusta i sanacija uz Vatrogasni dom Vrata iznos »40.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »24.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »138.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »176.500,00 kn«.

Pod brojem 3. mijenja se sljedeće:

- sanacija divljih odlagališta iznos »25.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »47.000,00 kn«,

- iza stavke »premije osiguranja (javne površine, šetnice) dodaju se nove stavke koje glase:

- »održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 40.000,00 kn«,

- »održavanje javnih zelenih površina koje nisu zelene u iznosu od 25.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »376.320,00 kn« zamjenjuje se iznosom »463.320,00 kn«.

Pod brojem 5.: mijenja se sljedeće:

- redovno održavanje temeljem Ugovora iznos »192.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »267.500,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »1.302.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.377.500,00 kn«.

Pod brojem 6.: mijenja se sljedeće:

- utrošak električne energije iznos »160.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »178.000,00 kn«,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »150.000,00 kn«,

- blagdanska rasvjeta iznos »40.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »49.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »377.000,00 kn«.

Pod brojem 7.: mijenja se sljedeće:

- izrada idejnih i izvedbenih projekata iznos »628.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »482.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »828.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »580.000,00 kn«.

Pod brojem 8: mijenja se sljedeće:

Pod stavkom »sveukupno« iznos »4.131.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.160.320,00 kn«.

Članak 3.

Četvrta izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-06-10

Fužine, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr