SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
134

65.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 7/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donosi

ČETVRTU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 37/05, 16/06, 18/06 i 39/06) u čl. 3. mijenja se sljedeće:

Pod točkom 1.:

- pod a) SRC Gmajna - osvjetljenje iznos »360.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »219.000,00 kn«,

- pod b) nastavak izgradnje nogostupa kroz naselje Vrata iznos »370.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »390.000,00 kn«,

- pod c) uređenje Centra Fužine - odvodnja, opločenje i postava rasvjetnih tijela iznos od »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »295.500,00«,

- pod f) izgradnja igrališta - SRC Gmajna iznos »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.005.000,00 kn«,

- pod h) šetnica - staza Preradović iznos »40.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »42.000,00 kn«,

- pod i) uređenje izvora: Zrinski, Mrzlo, Krč i izvor u Ul. Kolodvorska iznos od »119.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »142.500,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos » 4.208.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.806.000,00 kn«.

Pod točkom 2.:

- stavka »e) proširenje javne rasvjete - Za goricom u iznosu od 30.000,00 kn« briše,

- u stavci »ukupno« iznos »682.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »652.000,00 kn«.

Pod točkom 4.:

- pod a) izgradnja zaobilaznice Bajer-Mostići-Donje Selo- Sv. Križ dodaje iznos »2.060.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.618.000,00 kn«,

- pod b) pribava i osiguranje zemljišta za izgradnju prometnica iznos od »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »40.000,00 kn«,

- pod d) izgradnja ceste Mrzlo iznos od »220.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »244.400,00 kn«,

- pod e) izgradnja regulacije površinske odvodnje nerazvrstanih cesta iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »110.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »2.850.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.432.000,00 kn«.

Članak 2.

Četvrta izmjena i dopuna ovog Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur. broj: 2112/03-01-06-08

Fužine, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr