SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
134

61.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05 i 7/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijelo je

PLAN PRORAČUNA OPĆINE FUŽINE
ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Proračun Općine Fužine za 2007. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur. broj: 2112/03-02-06-20

Fužine, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

Plan proračuna Općine Fužine za 2007.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr