SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
GRAD RIJEKA
134

118.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine, donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2007. godini.

Članak 2.

U 2007. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. Prospekcija stjenskih pokosa i građevina, obalnih i potpornih zidova, puteva, staza i armirano

betonskih konstrukcija, tehnička priprema za sanaciju 150.000,00 kn

2. Sanacija plaže Stadion, Preluk, Kamp Preluk, Pulska ulica kod k.br.19, pješačkih staza, stubišta

i ograda 390.000,00 kn

3. Sanacija oštećenih armiranobetonskih konstrukcija 80.000,00 kn

4. Održavanje obalnog puta Preluk-Kostabela 60.000,00 kn

5. Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka 139.000,00 kn

6. Sanacija stjenskih pokosa 250.000,00kn

7. Održavanje opreme (odskočne daske na plažama: Stadion, Brgudi, Bivio, Skalete, Plaža 2;

stube za pristup u more) 80.000,00 kn

8. Naknada Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja 25.000,00 kn


UKUPNO: 1.174.000,00 kn


Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.174.000,00 kn.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 022-05/06-01/102-58

Ur. broj: 2170-01-10-06-1

Rijeka, 12. prosinca 2006.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko OBERSNEL, v.r.

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr