SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
GRAD RIJEKA
134

116.

Na temelju članka 30. stavka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/01 - pročišćeni tekst, 6/01, 10/02, 07/ 04, 02/05 i 28/06.) i članka 15. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02, 20/05 i 27/05), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti parametra »a«
za izračun visine mjesečne zakupnine u 2007. godini

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine po 1 m2 korisne površine poslovnog prostora za 2007. godinu u iznosu od 4,64 e preračunato u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostave računa.

Članak 2.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun vrijednosti mjesečne zakupnine u 2006. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/05).

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 022-05/06-01/101-58

Ur. broj: 2170-01-10-06-1

Rijeka, 12. prosinca 2006.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr