SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
OPĆINA MATULJI
133

17.

Na temelju članka 35. i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, dana 5. prosinca 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine« broj 41/05), u članku 10. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Odsjek za proračun i financije«.

Članak 2.

U članku 12., stavku 1., alineje 10 i 11 brišu se u cijelosti.

Članak 3.

Iza članka 12., dodaje se novi članak 12 a. koji glasi:

»Odsjek za proračun i financije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna Općine Matulji,

- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,

- konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija,

- razrez i naplatu općinskih poreza kao i prisilnu naplatu istih,

- financijsku operativu,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Matulji.

Odsjek za proračun i financije može, poslove iz stavka 1. ovog članka, obavljati i za potrebe drugih jedinica lokalne samouprave, kao i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz Proračuna Općine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-04/06-01/2

Ur. broj: 2156-04/06-02

Matulji, 5. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=206&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr