SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
133

34.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 9. sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2007. godinu:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st. 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

1.Riva Bakar - nastavak sanacije rive
Vrijednost: 1.000.000,00 kn

2.Bakar - uređenje prostora Žal ribara - izgradnja ljetne pozornice
Vrijednost: 350.000,00 kn

3.Bakar - izgradnja parkirališta u staroj gradskoj jezgri - izrada projektne dokumentacije, otkup terena
Vrijednost: 250.000,00 kn

4.Bakar - uređenje prostora ispred Crkve Majke Božje
Vrijednost: 350.000,00 kn

5.Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza - provedba javnog natječaja za arhitektonsko uređenje obalnog dijela Bakra
Vrijednost: 100.000,00 kn

6.Otkup terena iza marketa na Krasici
Vrijednost: 300.000,00 kn

7.Kukuljanovo - hortikulturno uređenje okretište Podola
Vrijednost: 100.000,00 kn

8.Praputnjak - parkiralište preko puta groblja i škole;
Izrada projektne dokumentacije, otkup terena
Vrijednost: 300.000,00 kn

SVEUKUPNO: =2.750.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 750.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 2.000.000,00 kuna iz sredstava koncesijske naknade.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.

1.Proširenje ceste Zamišćići:
- otkup zemljišta
- izvođenje radova
Vrijednost: 800.000,00 kn

2.Nastavak izgradnje nogostupa na Kukuljanovu, uz državnu cestu D-40 s oborinskom odvodnjom
- otkup terena za nogostup i upojne bunare
Vrijednost: 1.000.000,00 kn

3.Kukuljanovo - izgradnja nogostupa s izmještanjem zida kod crkve
Vrijednost: 500.000,00 kn

4.Prelaganje ceste ispred škole Kukuljanovo - izrada projektne dokumentacije, otkup terena - prijenos 2006.
Vrijednost: 250.000,00 kn

5.Izgradnja ceste na Kukuljanovu od Tomina do vodospreme - izrada projekta
Vrijednost: 60.000,00 kn

6.Škrljevo - izrada projektne dokumentacije ceste u Borićima - prilaz za vatrogasni dom
Vrijednost: 60.000,00 kn

7.Izgradnja ceste Tursko, Hreljin - izrada projektne dokumentacije - prijenos 2006.
Vrijednost: 100.000,00 kn

8.Hreljin - izgradnja ceste uz školu do lokacije novog dječjeg vrtića, izrada projektne dokumentacije, otkup terena
Vrijednost: 100.000,00 kn

9.Hreljin - izrada projekta za rekonstrukciju ceste prema groblju, otkup terena
Vrijednost: 100.000,00 kn

10.Zlobin - sufinanciranje sanacije prometnice kroz naselje
Vrijednost: 200.000,00 kn

11.Zlobin - izgradnja nogostupa i rješavanje odvodnje od Doma kulture (preko puta kuće Sablić, s lijeve strane ceste)
Vrijednost: 600.000,00 kn

12.Uređenje autobusnih stajališta, dobava i postava autobusnih čekaonica
Vrijednost: 100.000,00 kn

13.Sufinanciranje izgradnje ceste od Križišća do Melnica
Vrijednost: 1.500.000,00 kn

14.Bakar - izrada idejnog projekta za izgradnju zaobilaznice
Vrijednost: 40.000,00 kn

SVEUKUPNO: =5.410.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.410.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 3.000.000,00 iz sredstva Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Izgradnja - proširenje javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra:

1.Izgradnja javne rasvjete - Plase - od raskršća do željezničke stanice i prema Maloj Plasi (prijenos 2006.)
Vrijednost: 200.000,00 kn

2.Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni R-27, izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova
Vrijednost: 1.000.000,00 kn

3.Izgradnja javne rasvjete u vikend naselju Lepenice (prijenos 2006.)
Vrijednost: 100.000,00 kn

4.Proširenje rasvjete prema pojedinačnim zahtjevima
Vrijednost: 100.000,00 kn

SVEUKUPNO: 1.600.000,00 kn

Financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.600.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 5

1.Izgradnja vodovoda Plase - Melnice
- Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
Vrijednost: 200.000,00 kn - prijenos 2006.

- Sufinanciranje izgradnje
Vrijednost: 3.000.000,00 kn

2.Sufinanciranje programa Voda 3
- Izgradnja ogranka Zamišćići - Krasica
Vrijednost: 120.000,00 kn
- Izgradnja ogranka Jelovka - Krasica
Vrijednost: 180.000,00 kn
- Izgradnja vodovoda za Dolčinu - Praputnjak
Vrijednost: 150.000,00 kn

SVEUKUPNO: 3.650.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.650.000,00 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra.

VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

Članak 6.

1.Izgradnja kanalizacije Grada Bakra - sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
Vrijednost: 300.000,00 kn

2.Nastavak izgradnje oborinske kanalizacije sa separatorom i upojnim bunarom uz županijsku cestu na Krasici - prijenos 2006.
Vrijednost: 400.000,00 kn

3.Izgradnja oborinske kanalizacije županijske ceste - Praputnjak - izrada projektne dokumentacije - prijenos 2006.
Vrijednost: 30.000,00 kn

4.Rješavanje oborinske odvodnje po pojedinačnim zahtjevima:
. Škrljevo - Pešut, Blažević, Cuculić, Vičević, Dragičević
Vrijednost: 300.000,00 kn
. Kukuljanovo - cesta D-40, Ravničina - Mljaka, gornja cesta - Belić
Vrijednost: 300.000,00 kn

SVEUKUPNO: 1.330.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 1.330.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 7.

1.Izgradnja novog gradskog groblja u Bakru s prilaznom cestom - otkup zemljišta -
Vrijednost: 950.000,00 kn

2.Sanacija potporno-ogradnog zida (uz cestu) na groblju Krasica
Vrijednost: 200.000.00 kn

3.Uređenje parkirališta - groblje Krasica
Vrijednost: 50.000,00 kn

4.Popločenje staza na groblju Praputnjak
Vrijednost: 150.000,00 kn

SVEUKUPNO: 1.350.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.350.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

Članak 8.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 16.090.000,00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/12

Ur. broj: 2170-02-01-06-21

Bakar, 28. studenoga 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr