SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
131

32.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine, donosi

IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu (»Službene novine« broj 10/06) mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarenje Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2006. god ostvarena su iz sljedećih izvora prihoda:

PRIHODI

Program

Izmjena

1.Prihodi od komunalne naknade

1.080,000,00

1.080.476,42

2.Prihodi od grobne naknade

90,000,00

150.000,00

3.Prihodi proračuna Grada

1.187,000,00

1.169.204,58

PROGRAM ODRŽAVANJA

Planirano
2.357.000,00

Izmjena
2.399.681,00

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za izvršenje Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu navedena su po stavkama i tako slijedi:

 

PROGRAM

Planirano

Izmjena

a)

Održavanje javnih površina

496.000,00

514.181,00

1.

odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i uređenje javnih površina

240.00,00

200.000,00

2.

saniranje divljih deponija po MO

55.000,00

123,181,00

3.

održavanje dječjih igrališta, zamjena polomljenih elemenata, redovno održavanje igrališta, i postava ograda igrališta

76.000,000

56.000,00

4.

održavanje krošnji stabala i uklanjanje suhih stabala na javnim površinama

25.000,00

25.000,00

5.

higijeničarska služba

35.00,00

35.000,00

6.

tekuće održavanje po MO

40.000,00

50.000,00

7.

održavanje opreme i potrošni materijal

25.000,00

25.000,00

b)

Nerazvrstane ceste

1.165,000,00

1.174.000,00

1.

zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta (127 km)

850.000,00

900.000,00

2.

održavanje makadamskih cesta, nasipanje, proširenje (20 km)

200.000,00

239.000,00

3

održavanje vertikalne signalizacije, popravak i zamjena

15.000,00

15.000,00

4.

čišćenje i održavanje slivnika odvodnje

40.000,00

20.000,00

c)

Groblja

206.000,00

195.500,00

1.

odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija)

100.000,00

100.000,00

2.

potrošnja el. energije u mrtvačnicama

20.000,00

20.000,00

3.

održavanje (krečenje) crkve u velikom Jadrču

14.000,00

12.00,00

4.

obnova mrtvačnice Lukovdol

19.00,00

22.500,00

5.

sanacija pokosa groblja u Damlju

14.000,00

12.500,00

6.

priključenje na elektroenergetsku mrežu mrtvačnice Trnova poljana

19.000,00

19.000,00

7.

održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu Plemenitaš

10.000,00

9.500,00

8.

održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu Osojnik

10.000,00

0,00

d)

Javna rasvjeta

550.000,00

525.000,00

1.

potrošnja el. energije

380.000,00

380.000,00

2.

popravak lampi, zamjena žarulja, prigušnica, zamjena dotrajalih stupova

110.000,00

110.000,00

3.

bojenje metalnih stupova JR

25.000,00

0,00

4.

ukrašavanje Grada za Božić i Novu godinu

35.000,00

35.000,00

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/ 06- 01-

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-3

Vrbovsko, 28. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr