SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
131

31.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine, donosi

IZMJENU PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu (»Službene novine« broj 10/06) mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarenje Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. god. ostvarena su iz sljedećih izvora prihoda:

PRIHODI

Program

Izmjena

1.prihod od komunalnog doprinosa

2.100.000,00

2.100.000,00

2.prihod od sredstava Proračuna Grada

1.513.000,00

810.350,00

3.prihod od šumskog doprinosa

700.000,00

800.000,00

PROGRAM GRAĐENJA

4.313,000,00

3.710.350,00

Članak 2.

Članak 3. Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. god. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za izvršenje Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. god. navedena su po stavkama i tako slijedi:

R. br.

PROGRAM

Planirano

Izmjena

a)

Javne površine

479.000,00

393.000,00 kn

1.

uređenje zida uz pješačku stazu ispred crkve Sv. Ivana Nepomuka

80.000,00

75.000,00

2.

rekonstrukcija zida uz pješački prolaz ispred šumarije i dječjeg igrališta u Ul. Ivana Gorana Kovačića

110.000,00

56.000,00

3.

uređenje stepeništa ispred »Sljemena« i Erste banke

50.000,00

25.000,00

4.

označavanje parkirnih mjesta, Moravice - centar, ul. Željeznička,
Vrbovsko, ispred grobalja

10.000,00

23.000,00

5.

postava dječjeg igrališta Ul. F. Račkog

24.000,00

24.000,00

6.

postava autobusnih stajališta Stubica, Moravice

50.000,00

40.000,00

7.

građenje nogostupa benz. stanica - Dobra, u Vrbovskom

100.000,00

115.000,00

8.

postava klupa za sjedenje

15.000,00

10.000,00

9.

postava koševa za otpatke

15.000,00

15.000,00

10.

nabava i sadnja ukrasnog raslinja na javnim površinama

25.000,00

10.000,00

b)

Nerazvrstane ceste

1.800.000,00

2.261.000,00

1.

asfaltiranje MO Lukovdol - Groblje, Vatrog. dom, Gorenci, Babići Dom kulture

232.000,00

280.420,00

2.

asfaltiranje MO Severin na Kupi - Mali Klanac, Klanac, Kramarić-Sladin

95.000,00

165.822,00

3.

asfaltiranje MO Plemenitaš - Blaževci, Plemenitaš, Zapeć

90.000,00

103,372,00

4.

asfaltiranje MO Jadrč - Banić, Ograja, Štrbenci

160.000,00

156.061,00

5.

asfaltiranje MO Ljubošina - Tatalovići, Trnova Poljana, Palajsi

278.000,00

260.000,00

6.

asfaltiranje MO Vrbovsko - Niz, Pilanska, Skakavac, Sv. Rok Senjsko, Gladi

220.000,00

421.093,00

7.

asfaltiranje MO Gomirje - Kovačevići, Pukale, NK Gomirje

71.000,00

76. 170,00

8.

asfaltiranje MO Moravice - Želj. stanica, Krivać, Topolovica, spoj Vučinić V., Dokmanovići, Školska

654.000,00

798.062,00

c)

Groblja

104.000,00

96.500,00

1.

izgradnja ukopnih polja groblja Gomirje

37.500,00

30.000,00

2.

izgradnja staza groblja Dokmanovići, zida I. Petrovića

42.500,00

42.500,00

3.

izgradnja ograde groblja Ljubošina

24.000,00

24.000,00

d)

Javna rasvjeta

200.000,00

225.000,00

1.

javna rasvjeta za Ul. Viktora Bubnja

45.000,00

54.000,00

2.

javna rasvjeta za Novo groblje Lukovdol

50.000,00

50.000,00

3.

proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima HEP-a po MO

105.000,00

121.000,00

e)

Opskrba pitkom vodom

550.000,00

582.000,00

1.

rekonstrukcija vodospreme Sv. Ilija

80.000,00

0,00

2.

izrada hidroforske stanice Jablan i proširenje mreže d = 800 m'

180.000,00

82.000,00

3.

rekonstrukcija cjevovoda Nadvučnik d = 450 m'

90.000,00

0,00

4.

izgradnja hidroforske stanice Komlenići

80.000,00

0,00

5.

rekonstrukcija vodospreme Dokmanovići

60.000,00

0,00

6.

rekonstrukcija vodospreme Borik

30.000,00

0,00

7.

rekonstrukcija prekidne komore sekcijski ventil

30.000,00

0,00

8.

Izgradnja vodovoda Gladi Radoševići

nije planirano

83.000,00

9.

Rekonstr. vodovoda Hambarište, Petrovići, Đurići (učešće)

nije planirano

279.000,00

10.

Hidroforska stanica klanac Plešivica

nije planirano

18.000,00

11.

Projek. dok. za izradu uređaja za kondicioniranje vode

nije planirano

120.000,00

f)

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1.000.000,00

100.000,00

1.

projektna dokumentacija gradske kanalizacije

100.000,00

100.000,00

2

nastavak izgradnje grad. kanalizacije

900.000,00

0,00

g)

Odlaganje komunalnog otpada

180.000,00

277.850,00

1.

sanacija deponije Cetin

130.000,00

0,00

2.

postava novih kontejnera 1100 i 750 l

25.000,00

0,00

3.

postava kontejnera za stakleni otpad

25.000,00

0,00

4.

sufinanciranje nabava kontejnera 7m3 i kanti za smeće od 120 l.

nije planirano

277.850,00

Članak 3.

Ova Izmjena programa stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01-

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-2

Vrbovsko, 28. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr