SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
64

52.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene« novine Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. studenoga 2006. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2006. godini

Članak 1.

U Godišnjem programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2006. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 32/06), članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2006. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 13.986,00

. sufinanciranje programa »Rano otkrivanje

raka dojke« 11.050,67

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 18.000,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 168.200,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 15.500,00

. zaštita starijih i invalidnih osoba 57.700,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 73.810,00

. jednokratna novčana pomoć 14.000,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 15.730,00

. pomoć u nabavi lijekova 500,00

. pomoć u prigodi blagdana (novčana i

namirnice) 21.500,00

. sufinanciranje školske marende 1.000,00

. ostale pomoći i donacije 5.000,00


U K U P N O: 415.976,67

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/14

Ur. broj: 2142-03-06-8

Baška, 22. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr