SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
64

51.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. studenoga 2006. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2006. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2006. godini (»Službene

novine» Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 32/06), članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2006. godinu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2006. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 542.400,00

. sufinanciranje rada Društva »Naša djeca« 25.000,00

. financiranje izbornih programa (uključujući i

drugi izborni jezik) 93.600,00

. financiranje rada psihologa u osnovnoj školi 7.920,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,

ekskurzije, posjeta kazalištu 47.168,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 22.500,00

. stipendiranje učenika 95.400,00

. stipendiranje studenata 72.000,00

. nagrađivanje uspješnih učenika 7.500,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 15.000,00


Ukupno: 928.488,00

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/14

Ur. broj: 2142-03-06-7

Baška, 22. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 

II. izmjene i dopune Godišnjeg programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr