SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
64

49.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. studenoga 2006. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 32/06), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini su namijenjena kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 2.200.000,00

2. naknada za priključenje 800.000,00

3. ostala sredstva proračuna 154.809,82

4. sredstva HBOR 1.200.000,00


UKUPNO: (1. - 4.) 4.354.809,82


Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture u 2006. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/14

Ur. broj: 2142-03-06-5

Baška, 22. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 

II. izmjene i dopune Godišnjeg programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr