SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
64

63.

Na temelju članka 32. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Malog Lošinja

I.

Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja, u katastarskim općinama: Veli Lošinj, Ćunski, Punta Križa, Ustrine i Belej, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja predviđeno za zakup.

II.

Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu, označeno kao Popis čestica, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio i biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada, a uvid se može izvršiti svaki radni dan u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.

III.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na vremenski rok od:

- 50 godina za sadnju i revitalizaciju maslina;

- 25 godina za dugogodišnje nasade u voćarstvu, vinogradarstvu i uzgoj lavande;

- 10 godina za povrtlarske kulture, ovčarstvo, pčelarstvo i ostale kulture.

IV.

Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Malog Lošinja, čije će članove imenovati Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja posebnim rješenjem.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja objavit će javni natječaj najkasnije u roku od 15 dana od dana dobivanja suglasnosti na ovu Odluku i tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

V.

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta je 15 dana od dana objave u jednom od javnih glasila.

Gradsko vijeće donijet će po provedenom javnom natječaju za zakup, Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva na ovu Odluku.

Klasa: 320-01/06-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-06-14

Mali Lošinj, 29. studenoga 2006.

GRADA MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr