SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
57

46.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05 i 32/06) i stavka 1. članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 30/97 i 13/03), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 20. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Odbora za socijalnu zaštitu građana

Članak 1.

Osniva se Odbor za socijalnu zaštitu građana pri Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu Odbor).

Članak 2.

Odbor se sastoji od Predsjednika i četiri člana, koje imenuje Gradsko vijeće.

Članak 3.

Odbor će djelovati s ciljem razvitka svih oblika socijalne zaštite građana Grada Malog Lošinja u okviru nadležnosti koje jedinice lokalne samouprave imaju u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 4.

Odredbe Statuta i Poslovnika Grada Malog Lošinja koje se odnose na radna tijela Gradskog vijeća primjenjivat će se i na Odbor iz ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 550-01/06-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 20. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr