SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
OPĆINA FUŽINE
112

50.

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( »Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2006. godine, donosi

TREĆU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 37/05, 16//06 i 29/06) u članku 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 3. iznos »636.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »184.820,00 kn«

- u stavci »ukupno« iznos »4.583.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.131.820,00 kn«.

U st. 3. gdje stoji iznos »4.583.820,00 kn« treba stajati iznos »4.131.820,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod brojem 1. mijenjaju se sljedeći iznosi:

- održavanje propusta i sanacija uz vatrogasni dom Vrata iznos »20.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »40.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »198.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »138.500,00 kn«.

Pod brojem 3. mijenja se sljedeće:

- stavka »održavanje vidikovca i šetalište »Preradović« u iznosu od 40.000,00 kn« briše se,

- sanacija divljih odlagališta iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »25.000,00 kn«

- stavka »održavanje šetnice - ul. Vrelska - sufinanciranje u iznosu od 350.000,00 kn« briše se,

- stavka »održavanje prilaznih stepenica Placa-Fužine u iznosu od 100.000,00 kn« briše se,

- stavka »održavanje centra Fužine u iznosu od 200.000,00 kn« briše se,

- stavka »uređenje izvora Zrinski u iznosu od 24.000,00 kn« briše se,

- stavka »uređenje izvora i odvodnja u ul. Kolodvorska u iznosu od 40.000,00 kn« briše se,

- iza stavke »ostale usluge (radne akcije) u iznosu od 30.000,00 kn« dodaju se nove stavke:

- »sufinanciranje nabavki kanti i kontejnera za komunalni otpad u iznosu od 30.000,00 kn«,

- »ostale usluge održavanja javnih površina u iznosu od 20.000,00 kn«,

- »premije osiguranja (javne površine, šetnice) u iznosu od 30.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »1.075.320,00 kn« zamjenjuje se iznosom »376.320,00 kn«.

Pod brojem 5.: mijenja se sljedeće:

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta iznos »275.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »300.000,00 kn«,

- pojačano održavanje nerazvrstanih cesta iznos »240.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »325.000,00 kn«,

- asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih cesta iznos »235.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »400.000,00 kn«,

- stavka »održavanje ceste Novo naselje Lič u iznosu od 150.000,00 kn« briše se,

- obrezivanje i uklanjanje krupnog raslinja uz nerazvrstane ceste iznos »48.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »85.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »1.140.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.302.500,00 kn«.

Pod brojem 6.: mijenja se sljedeće:

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR iznos »60.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »100.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »260.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »300.000,00 kn«.

Pod brojem 7.: mijenja se sljedeće:

- geodetske i katastarske usluge iznos »80.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »100.000,00 kn«,

- izrada idejnih i izvedbenih projekata iznos »590.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »628.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »770.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »828.000,00 kn«.

Pod brojem 8: mijenja se sljedeće:

- ispitivanje propusnosti kanalizacije izgrađene trase iznos »40.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »75.000,00 kn«,

- materijalni rashodi na održavanju objekata komunalne infrastrukture iznos »380.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »612.000,00 kn«,

- stavka »sufinanciranje radova na sanaciji odlagališta u iznosu od 140.000,00 kn« briše se,

- održavanje infrastrukture - Poduzetnička zona Lič iznos »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »20.000,00 kn«, te se dodaje nova stavka koja glasi:

- »rušenje i sanacija ruševnih objekata u iznosu od 50.000,00 kn«.

- u stavci »ukupno« iznos »795.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »842.000,00 kn«.

Pod stavkom »sveukupno« iznos »4.583.820,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.131.820,00 kn«

Članak 3.

Treća izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-04

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr