SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
OPĆINA FUŽINE
112

49.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2006. godine, donosi

TREĆU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 37/05, 16/06 i 18/06) u čl. 2. mijenja se sljedeće:

- pod točkom 1. iznos »9.682.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »8.100.000,00 kn«,

- točka 2. »prihodi od koncesija u iznosu od 30.000,00 kn« briše se,

- točka 3. »doprinos za šume u iznosu od 320.000,00 kn« briše se,

- točka 4. »ostali prihodi Proračuna Općine Fužine u iznosu od 180.000,00 kn« brišu se,

- u stavci »ukupno« iznos »10.212.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »8.100.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod točkom 1.:

- pod b) nastavak izgradnje nogostupa kroz naselje Vrata iznos »150.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »370.000,00 kn«,

- pod c) briše se stavka »izgradnja nogostupa u ulici Donje selo Fužine u iznosu od 40.000,00 kn« i dodaje se nova stavka »uređenje Centra Fužine - odvodnja, opločenje i postava rasvjetnih tijela u iznosu od 300.000,00 kn«,

- pod d) izgradnja nogostupa kroz naselje Lič (Biciklistička staza) iznos 20.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »85.000,00 kn«,

- pod f) izgradnja igrališta - SRC Gmajna iznos 1.000.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »300.000,00 kn«,

- iza točke f) dodaju se nove točke koje glase:

- »g) stepenice - Placa Fužine u iznosu od 170.000,00 kn«,

- »h) šetnica - staza Preradović u iznosu od 40.000,00 kn»,

- »i) uređenje izvora: Zrinski, Mrzlo, Krč i izvor u ul. Kolodvorska u iznosu od 119.000,00 kn«,

- »j) uređenje javne površine centra Lič u iznosu od 98.500,00 kn«,

- »k) uređenje javne površine - postava tlakovca i ivičnjaka u ul. Kolodvorska u iznosu od 100.000,00 kn«,

- »l) uređenje šetnice uz obalu jezera Bajer - sufinanciranje u iznosu od 671.000,00 kn«,

- »lj) uređenje javnih površina - okoliš uz Dom Fužine, pješačke površine, parking mjesta u ul. Kolodvorska u iznosu od 394.500,00 kn«.

- u stavci »ukupno« iznos »2.770.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »4.208.000,00 kn«.

Pod točkom 2.:

- pod c) postavljanje rasvjetnih tijela u ul. Vrelska Fužine sufinanciranje iznos »150.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »182.000,00 kn«,

- pod d) elektrifikacija i postavljanje rasvjetnih tijela u centru Liča - sufinanciranje iznos »180.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »220.000,00 kn«,

- iza točke d) dodaje se nova točka koja glasi:

»e) proširenje javne rasvjete - Za goricom u iznosu od 30.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »580.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »682.000,00 kn«.

Pod točkom 3.:

- pod a) izgradnja zidova i staza na groblju Fužine i Lič iznos »358.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »360.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »358.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »360.000,00 kn«.

Pod točkom 4.:

- pod a) izgradnja zaobilaznice Bajer-Mostići-Donje selo- Sv. Križ dodaje se tekst »(otkup zemljišta, projektna dokumentacija, geodetske i katastarske usluge, izgradnja)«, te iznos »6.504.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.060.000,00 kn«,

- iza točke a) dodaje se nove točke koje glase:

- »b) pribava i osiguranje zemljišta za izgradnju prometnica u iznosu od 200.000,00 kn«,

- »c) izgradnja ceste Novo naselje Lič u iznosu od 150.000,00 kn«,

- »d) izgradnja ceste Mrzlo u iznosu od 220.000,00 kn«,

- »e) izgradnja regulacije površinske odvodnje nerazvrstanih cesta u iznosu od 100.000,00 kn«,

- »ul. Vrelska - postava ivičnjaka - I. faza - sufinanciranje u iznosu od 120.000,00 kn«,

- u stavci »ukupno« iznos »6.504.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.850.000,00 kn«.

Članak 3.

Treća izmjena i dopuna ovog Programa stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2112/03-01-06-05

Fužine, 10. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr