SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
GRAD BAKAR
112

27.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 98, 9/01 i 21/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sedmoj sjednici održanoj dana 11. listopada 2006. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro nekretnina označena kao k.č.br. 7436/3 upisane u z.k. ul. br. P I k.o. Kukuljanovo površine 299 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.br. 7436/3 upisanoj u z.k. ul. br. P I k.o. Kukuljanovo površine 299 m2 u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-06-12

Bakar, 11. listopada 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr