SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
GRAD BAKAR
112

25.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 11. listopada 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Bakra za 2006. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2006. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka o I Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2006. godinu stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/07

Ur. broj: 2170-02-02-06-6

Bakar, 11. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr