SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
109

30.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 28. rujna 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/05, 40/05 i 13/06), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 2. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.1, 90.3, 90.04 i 129.01 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.780.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 300.000,00 kn, proračuna (prihoda od prodaje zemljišta i naknade za eksploataciju min. sirovina)u iznosu od 1.280.000,00 kn i potpora u iznosu od 200.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju javnih površina (poz. 125.05, 125.04, 125.06 i 124.01,129.05, 129.06 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 295.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 95.000,00 kn i proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka) u iznosu od 200.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz. 126.1, 126, i 129.03, 129.02- zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.775.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 455.000,00 kn, proračuna (prihod od prodaje zemljišta i naknada za koncesiju) u iznosu od 835.000,00 kn i potpora u iznosu od 445.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz. 130.1, 130.01, 130.001) u ukupnom iznosu od 165.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava proračuna (prihod od prodaje zemljišta) u iznosu od 165.000,00 kn.

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz. 137 i 135.1) u ukupnom iznosu od 540.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna (prihoda od prodaje zemljišta) u iznosu od 480.000,00 kn i potpora u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz. 124, 124.1, 125.21) u ukupnom iznosu od 1.880.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (mjesnog samodoprinosa)u iznosu od 440.000,00 kn, proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka i prodaje zemljišta) u iznosu od 650.000,00 kn i proračuna (prihoda od prodaje zemljišta) u iznosu od 790.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz. 125.1, 125.2, 125.01, 125.02 i 130 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.540.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka) u iznosu od 400.000,00 kn, potpora u iznosu od 200.000,00 kn i proračuna (prihod od prodaje zemljišta) u iznosu od 940.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 408.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (mjesnog samodoprinosa) u iznosu od 265.000,00 kn i proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka) u iznosu od 143.000,00.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr