SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
109

29.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. rujna 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Omišalj za 2006. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/06) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Omišalj za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-06-06-01-4

Omišalj, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

Obrazac JLP(R)S FPRP-i

Obrazac JLP(R) FPRP-i

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišal  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr