SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
109

31.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« RH broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 6. Poslovnika Gradskog Poglavarstva (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 13/02 ) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, donosi dana 3. listopada 2006. godine sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 01/02, 10/03, 24/03 i 34/ 03) članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava korisnik s mjesečnim prihodom:

- samac do 1.600,00 kn,

- dvočlana obitelj do 2.300,00 kn,

- tročlana obitelj do 3.000,00 kn,

- četveročlana obitelj do 3.700,00 kn,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda po članu povećava se za 500,00 kn.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola.«

Članak 3.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mjesečna pomoć ostvaruje se u obliku paketa hrane čiju vrijednost utvrđuje Gradsko Poglavarstvo, a dodjeljuje se putem Gradskog društva Crvenog križa.«

Članak 4.

U članku 24. stavak 1. dodaje se točka c) koja glasi:

»c) poseban uvjet.«

Članak 5.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć pri rođenju djeteta iznosi 2.000,00 kn.«

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Članak 32.

Mjesečni iznos učeničke stipendije je 600,00 kn, a studentske stipendije 800,00 kn.«

Članak 7.

Mjesečni iznosi učeničkih u studentskih stipendija iz članka 32. Odluke primjenjuju se od početka školske i akademske 2006./07. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/06-01/10

Ur. broj: 2107/02-03-06-2

Novi Vinodolski, 4. listopada 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=196&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr